Novosti

Projekt “Otvorena vrata”

Zabok, 05. svibnja 2010.

Projekt „Otvorena vrata“ koji zajednički provode Transparency International Hrvatska (TIH) i Grad Zabok ušao je danas u novu fazu. Događanja koja su trajala cijeli dan, započela su konferencijom za medije održanom u 12.00 sati u prostoru gradske knjižnice „K.Š. Gjalski“. Konferenciju je otvorio pozdravnim govorom gradonačelnik Ivan Hanžek. Zorislav Antun Petrović, predsjednik TIH, ponovno je iznio niz pohvala na račun građana grada Zaboka i gradonačelnika s obzirom na njihovu zainteresiranost za ovakav projekt kojim se želi približiti tijela javne vlasti krajnjim korisnicima – građanima. Kao poseban gost-suradnik na konferenciji za novinare, a i na kasnijim predavanjima, sudjelovala je sutkinja Upravnog suda RH, mr. sc. Mirjana Juričić. Sutkinja Juričić je, kao osoba iz prakse, prokomentirala najvažnije odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (Zakon) te koji su dosadašnji učinci primjene Zakona u praksi ali i koji dijelovi Zakona bi trebali biti dopunjeni ili promijenjeni.

U sklopu konferencije za medije, otvoren je u knjižnici „Info punkt“ gdje će svaki građanin i posjetitelji knjižnice moći preuzeti informativne materijale vezane uz ovaj projekt kao i brošure o projektima koje provodi TIH.

Nakon završetka konferencije za medije, ugledni gosti preselili su se u Multimedijalni centar (kino dvoranu) Zabok gdje je u 13.00 sati održano kratko predavanje o projektu „Otvorena vrata“ za učenike srednjih škola s područja grada Zaboka. Predavači su naglasili kako je bitno da upravo srednjoškolci, osobe koje će se u bližoj budućnosti upisivati na visoke škole ili započeti s radom u raznim tvrtkama, upoznaju sa pravima koja mogu ostvariti na temelju Zakona i kako najlakše i od koga tražiti ciljanu informaciju. Učenicima je gđa. Saša Šegrt, izvršna direktorica TIH, podijelila brošure vezano uz projekt te kratak upitnik vezan uz Zakon.

U 16.00 sati održano je predavanje na kojem su sudjelovali članovi Vijeća mjesnih odbora i građani grada Zaboka. Članovi Vijeća mjesnih odbora pozvani su obzirom na činjenicu kako mjesni odbor ostvaruje neposredni kontakt s građanima – krajnjim korisnicima usluga koje pružaju tijela s javnim ovlastima. Zajednički stav predavača i slušatelja je da je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se sve strane u postupku izvršavanja javne ovlasti morale dodatno educirati o pravima i obvezama koje proizlaze iz njihovog odnosa.

Projekt „Otvorena vrata“ nastavlja se i traje do kraja ove kalendarske godine. Sljedeći susret sa aktivistima TIH-a predviđen je za rujan ove godine.

Za sve dodatne informacije vezane uz ovaj projekt možete posjetiti Internet stranicu TIH-a www.transparency.hr ili nazvati na besplatni telefon 0800 245 542 (radnim danom od 10:00 – 16:00).

Skip to content