Novosti

Projekt “Razumijevanje i implementacija pristupa liječenja i sprečavanja korupcije u jedinicama lokalne uprave”

Nakon što su predstavljeni rezultati ispitivanja sa prethodne radionice sudionici su podijeljeni u 3 grupe u kojima su nastavili analizirati aktivnosti identificirane kao najosjetljivije na korupciju: nova ulaganja, zapošljavanje i izdavanje dozvola i licenci vezanih za radno vrijeme ugostiteljskih objekata, korištenje javnih površina i sl.

Svaku od ovih aktivnosti sudionici su detaljno sagledali, analizirali, te raščlanili procese i definirali ključne trenutke pogodne za koruptivno djelovanje koji se događaju unutar svake od navedenih aktivnosti, uz pomoć upitnika „Ključna područja intervencije – popis aktivnosti“ i „ Prikupljanje podataka i definiranje problema“.

Rezultati će biti predstavljeni na idućoj, četvrtoj po redu radionici koja je dogovorena za rujan.

<_st13a_personname>Petra Padjen

C<_st13a_personname>hronos Info

Skip to content