Novosti

Projekt „Volontirajmo zajedno“ u Osnovnoj školi Ksavera Šandora Gjalskog

Učenici Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog su ove školske godine provodili projekt iz područja Građanskog odgoj i obrazovanja „Volontirajmo zajedno“.

Učenici Tin Grabrovečki, Magdalena Škreblin, Jana Prekratić i Helena- Sandra Tkalčević uz mentorstvo pedagoginje su sa projektom upoznali učenike, roditelje i učitelje na javnom predstavljanju.

Predstavljanju projekta je nazočila i zamjenica gradonačelnika grada Zaboka Nevenka Gregurić.

U školi se vrlo aktivno provodi građanski odgoj i obrazovanjeu redovnoj nastavi, na satovima razrednika, u provođenju izvanučioničke nastave i kroz projekte koje provodimo i javno predstavljamo već desetak godina.

Između ostalih provodimo tradicionalnu humanitarnu priredbu“Kad se male ruke slože, u školu u prirodi se može“ i projekt njegovanja dječje folklorne baštine “Cunge, cunge, cungeraj“ koji su bili već ranije predstavljeni naproteklim smotrama projekata za građanski odgoj i obrazovanje.

Uz Svjetski dan volontera, 5. prosinca; organizirana su predavanja i radionice na temu“Volontiranje i kako se uključiti“ u svim 5. razredima; a na sastanku Vijeća učenika također se raspravljalo o toj temi.

Tema je učenike zainteresirala pa su odlučili da bi bilo vrijedno istražiti što ostali učenici znaju i misle o volontiranju te kako se mogu uključiti u svojoj školi.

Učenicima je na satovima razrednika predstavljen Zakon o volonterstvu.

Učenici su naučili da je volontiranje dobrovoljno ulaganje osobnog vremena , truda, znanja i vještina radi dobrobiti druge osobe bez dobivanja nagrade ili protuusluge. Dakle, volonter je osoba koja volontira, koja provodi svoje slobodno vrijeme pomažući nekome bez ikakve materijalne naknade.

Saznali su da volontirati može i maloljetna osoba mlađa od 15 godina; to su osnovnoškolci; uz pisanu suglasnost roditelja i uz nadzor naših učitelja i voditelja. Moguobavljati primjerene poslove u odnosu na dob i rizik za zdravlje. Škola tako može organiziratiobavljanje odgojno obrazovnih volonterskih aktivnosti.

Učenici suanketom, koju su sami osmislili, ispitalisvoje vršnjake u školi što znaju o volontiranju i koji su njihovi prijedlozi kako bi se mogli uključiti.

Anketom su saznali da učenici znaju svojim riječima objasniti pojam volontiranja te da je za sve volontiranje važno. 84% učenika je navelo da bi se ubuduće željelo uključiti u volontiranje. Njih polovina je navelo neka svoja iskustva kako su se do sada uključili; a 78 % njihbi ih se željelo uključiti u narednoj školskoj godini krozrad u školskom volonterskom klubu.

Kako bi se privuklo ostale učenike da se uključe u volonterske akcije, učenici su u suradnji sa Društvom Naša djeca Zabok osmislili slogane o volontiranju, te dogovorili zajedničku inicijativu uređenja novih praktikabli za školski zbor i za zbor“Zabočki mališani“.

Ostvarena je suradnja s Društvom naša djeca Zabok, te su učenici su uz pomoć DND-a Zabok i podršku ravnatelja škole i školskih majstora obnovili praktikable za nastup školskih zborova.

Projekt je predstavljenučenicima škole i široj javnosti u Tjednu darovitih učenika.

Učenici planiraju osnovatiškolski volonterski klub u narednoj školskoj godini da mogu svoje ideje i mogućnosti volontiranja i dalje razvijati uz pomoć odraslih učitelja voditelja.

Na kraju predstavljanja projekta učenici su poručilisvojim vršnjacima :


„Kad bi svaki čovjek na svijetu usrećio barem jednog čovjeka,

čitav bi svijet bio sretan. „ J. M. Simmel

Skip to content