Provedeni projekti

Provedeni projekti

ZABOK ZA MLADE – ZAJEDNICA PO MJERI MLADIH

Cilj projekta je podizanje svijesti mladih i organizacija civilnog društva o potrebama mladih u Zaboku, aktiviranje mladih i njihovo uključenje u proces donošenja odluka. Nositelj projekta: Grad Zabok Partneri u provedbi projekta: Udruga

Pročitajte više »
Provedeni projekti

Mi pomažemo starijima – MIPOS II

MI POMAŽEMO STARIJIMA MIPOS II  Cilj projekta je omogućavanje pristupa tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina u Krapinsko-zagorskoj županiji čime se direktno osigurava bolja kvaliteta života stanovnicima županije. Specifični cilj je ojačati i

Pročitajte više »
Provedeni projekti

SKATE-PARK

Cilj projekta je stvaranje novog i adekvatnog prostora za rekreativno i aktivno bavljenje skateboardingom, koji će biti dostupan stanovništvu, a posebice sportašima i rekreativcima kao i zaljubljenicima u skateboarding te

Pročitajte više »
Provedeni projekti

GRAD ZABOK – PAMETAN GRAD

Cilj projekta je implementacija webGIS programskih modula za:evidenciju gradskih projekata, prostornih planova i objekata javne infrastrukture od važnosti za upravljanje Gradom (nerazvrstane ceste, parkirališta, autobusna stajališta, pješačke i biciklističke staze,

Pročitajte više »
Provedeni projekti

RAZVOJ PAMETNOG GRADA ZABOKA – KVALITETA ZRAKA

Cilj projekta je povećanje kvalitete i standarda života građana, unapređenje suradnje korisnika i gospodarstva radi postizanja konkurentnosti temeljeno na znanju i inovacijama, uvođenje cirkularne ekonomije i socijalne uključivosti, poticanje dodatnog

Pročitajte više »
Provedeni projekti

MI POmažemo Starijima – MIPOS

Cilj projekta je postizanje socijalne kohezije i poboljšanje kvalitete života u KZŽ. Integracija žena u nepovoljnom položaju u svijet rada. Jedan od načina osnaživanja nezaposlenih žena je ulaganje u edukaciju

Pročitajte više »
Skip to content