Novosti

PROJEKTI IDU DALJE: “Iz EU fondova do sada smo povukli 11,8 milijuna kuna, a i u ovim novim okolnostima nastavljamo raditi za dobrobit Zaboka”

Grad Zabok 22. je svibnja obilježavao svoj Dan, iako je velika proslava ove godine, zbog epidemije koronavirusa, izostala. Zamjenica gradonačelnika Valentina Đurek tim se povodom prisjetila projekata koji su obilježili proteklih 365 dana, a osvrnula se i na planove za buduće razdoblje.

Navedite pet najznačajnijih projekata na području grada u proteklih godinu dana?

Rekonstruiran je i energetski obnovljen te opremljen i kompletno uređen Društveni dom u Proseniku Gubaševskom. Izgrađena je nerazvrstana cesta Jadeki – Grdenci duljine 910 metara s mostom i dva propusta, a taj je projekt bio sufinanciran sredstvima Europske unije, kao i projekt izgradnje i opremanja Skate parka kod Osnovne škole. Uredili smo i park kod Trga Dragutina Domjanića te je uređen nogostup uz Ulicu Matije Gupca od Trga Ksavera Šandora Đalskog do zgrade MUP-a, duljine 170 metara.

Koliko ste sredstava iz EU fondova povukli? Jeste li zadovoljni količinom sredstava koja je došla na područje vašeg grada?

S obzirom na resurse, zadovoljni smo rezultatima koje postižemo u apliciranju i ugovaranju projekata, uzimajući u obzir stupanj razvijenosti grada i dostupne izvore financiranja. U protekle tri godine iz EU fondova povučeno je 11,8 milijuna kuna za ugovorene projekte. Planira se povlačenje 44 milijuna za projekte koji su u procesu evaluacije i ugovaranja.

Postoje li projekti koje ste morali obustaviti zbog epidemije koronavirusa? Radi li se trenutno nešto na području vašeg grada?

Zbog epidemije koronavirusa, nismo morali obustaviti projekte. Trenutno se na području grada asfaltiraju nerazvrstane ceste, u završnoj fazi je rekonstrukcija ceste u naselju Borovčaki i pred završetkom je projekt kulturno – edukativnog vrta reGARDEN.

Koliko je epidemija koronavirusa okrznula vaš proračun? Može li se već sada govoriti o procjenama iznosa tih nepredviđenih troškova?

Utjecaj pandemije reflektira se na smanjenju poreznih prihoda, što naročito utječe na proračune jedinica lokalne samouprave, a osjetno manji prihod polučit će se povratom poreza. Nadalje, prihodi od pomoći i njihova dinamika i realizacija je upitna s obzirom na Odluke Vlade, vrijeme evaluacije i isplate zahtjeva za nadoknadu sredstava po projektima. Pravi učinci mjera Vlade nisu trenutno poznati kao ni daljnje eventualne mjere te stvarne, konkretne učinke nitko ne može sa sigurnošću procijeniti. Procjenom prioriteta i daljnjih djelovanja, predložit će se izmjene i dopune proračuna. Trenutno financijsko stanje Grada je zadovoljavajuće s obzirom na mjere koje konstantno poduzimamo. Djelovanje i rad proračunskih korisnika i trgovačkih društava u našem vlasništvu/suvlasništvu te ustanova u sadašnjim uvjetima nije upitno i omogućen je redovan rad i djelovanje istih. Unatoč krizi i drugim rizicima, ne odustaje se od zacrtanih
ciljeva, samo će se dio njih, s obzirom na prioritete i realne mogućnosti, odgoditi, fokusirajući se prvenstveno na redovno funkcioniranje te uvažavajući prioritete ostvarivanja programa projekata i aktivnosti u svrhu zadovoljavanja potreba naših građana.

U jeku trenutne krize, usudite li se planirati buduće projekte i aktivnosti? Što biste željeli ostvariti, odnosno, koji projekti će morati/moći ići dalje?

Naravno da s projektima nastavljamo dalje, a to su: rekonstrukcija i dogradnja centra urbane kulture – kreativnog centra re-GENERATOR Zabok, SuperStar, MIPOS II, priključci na svjetlovodnu distribucijsku mrežu, uređenje Sportsko – rekreativnog centra Zaseka, izgradnja hodačkih staza, razvoj cikloturizma s naglaskom na biciklističku rutu Zabok – Oroslavje, izgradnja komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni grada Zaboka, Kolodvorske ulice, svi projekti koji su vezani uz Smart City i u suradnji s našom županijom, izgradnja Područne škole u Špičkovini.

Koji projekti bi mogli biti realizirani do idućeg Dana grada?

S obzirom na odličnu dinamiku izvođenja radova i činjenicu da je konac veljače rok za konačan dovršetak projekta rekonstrukcije Državne ceste D1 duljine 3,2 kilometra s izgradnjom pet kružnih raskrižja, modernom LED rasvjetom, nogostupom i biciklističkom stazom, s velikom sigurnošću možemo tvrditi da će predmetna investicija biti realizirana do Dana grada Zaboka 2021. Nadalje, modernizacija i elektrifikacija pruge Zaprešić – Zabok s uređenjem putničkog kolodvora Zabok te izgradnjom pristupnih i svodnih cesta također će biti pred samim završetkom (probni rad građevine). Od investicija koje financira Grad Zabok, do Dana grada planira se provedba projekta energetske učinkovitosti, primjenom mjera energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete grada Zaboka, što uključuje rekonstrukcije ili modernizacije postojećeg sustava javne rasvjete primjenom LED tehnologije. Zaključno, postoji niz projekata koji su aplicirani na natječaje za dobivanje sredstava putem EU fondova, a sama realizacija ovisi o rezultatima natječaja. Pozitivni smo vezano uz realizaciju projekata, problema je bilo i prije pa smo ih uspješno rješavali, poteškoće koje se pojavljuju iz bilo kojih razloga rješavaju se u hodu, to je naš zadatak, trudimo se i znamo da u zajedništvu s građanima, ustanovama i tvrtkama, udrugama i društvima, možemo sve prebroditi i nastaviti raditi na dobrobit Zaboka.

Izvor:zagorje.internacional

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content