Novosti

Promoviranje volontiranja u Zaboku

Mreža udruga Zagor u partnerstvu s Krapinsko-zagorskom županijom, Društvom „Naša djeca“ Zabok i Gradom Zabokom aktivno nastavlja s radom i razvojem volonterstva na području županije provedbom projekta „Volonterski centar VolontirAJMO“ financiranog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih. Organizatori, u okviru projekta, pokreću kampanju podizanju svijesti građana o važnosti i značajnosti volonterstva. Radi ovog cilja će se zajedno s volonterskim klubovima srednjih škola s područja grada Zaboka provesti dva javna događaja koja će promovirati vrijednost volontiranja, dobrobiti koje iz njega proizlaze, kao i mogućnost volontiranja na lokalnoj i regionalnoj razini.

Prvi takav događaj bit će održan u ponedjeljak, 5. listopada 2015. godine, u Zaboku na Trgu Ksavera Šandora Gjalskog s početkom u 10 sati. Pozivamo sve građane da se pridruže navedenim aktivnostima.

Objavljeno 30. 9.2015.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content