Novosti

Prosinačke svečanosti Grada Zaboka – poziv za dostavu programa

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d o n a č e l n i k

KLASA: 610-01/19-01/002

URBROJ: 2197/01-05/3-19-1

Zabok, 14.10.2019.

Predmet: Prosinačke svečanosti Grada Zaboka

– poziv za dostavu programa

Poštovani,

Pozivamo Vas da nam dostavite kulturne programe koje namjeravate ostvariti tijekom mjeseca prosinca u Zaboku, a koji su namijenjeni široj javnosti.

U prijavnici je potrebno navesti:

– organizator programa,

– naziv programa,

– datum i vrijeme održavanja programa,

– mjesto održavanja programa.

Za mjesto, datum, vrijeme te ostale pojedinosti oko održavanja kulturnog programa dužan se je pobrinuti sam organizator.

Kako bismo programe na vrijeme objavili, molimo da nam ih dostavite najkasnije do 14. studenog 2019. godine, na adresu Grad Zabok, Zivtov trg 10, 49210 Zabok ili na e-mail adresu: zvjezdana@zabok.hr.

Večer Zabočana održat će se 20. prosinca 2019. godine (petak) s početkom u 18.00 sati u OŠ K.Š. Gjalskog.

S poštovanjem,

Predsjednica

Odbora za kulturu

Valentina Đurek, dipl.inf. univ.spec.oec.

Skip to content