Novosti

Prosinačke svečanosti Grada Zaboka – poziv za dostavu programa

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Odbor za kulturu

KLASA: 612-01/17-01/04

URBROJ: 2197/01-05/3-17-3

Zabok, 22.09.2017.

Predmet: Prosinačke svečanosti Grada Zaboka

– poziv za dostavu programa

Pozivamo Vas da nam dostavite kulturne programe koje namjeravate ostvariti tijekom mjeseca prosinca u Zaboku, a koji su namijenjeni široj javnosti.

U prijavnici je potrebno navesti:

– organizator programa,

– naziv programa,

– datum i vrijeme održavanja programa,

– mjesto održavanja programa.

Za mjesto, datum, vrijeme te ostale pojedinosti oko održavanja kulturnog programa dužan se je pobrinuti sam organizator.

Kako bismo programe na vrijeme objavili, molimo da nam ih dostavite najkasnije do 15. studenog 2017. godine, na adresu Grad Zabok, Zivtov trg 10, 49210 Zabok ili na e-mail adresu: zvjezdana@zabok.hr.

Večer Zabočana održat će se 22. prosinca 2017. godine (petak) s početkom u 18.00 sati u OŠ K.Š. Gjalskog.

S poštovanjem,

Predsjednica

Odbora za kulturu

Valentina Đurek, dipl.inf. univ.spec.oec., v.r.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content