Novosti

Proslavljen blagdan SVIJEĆNICE

Ovaj blagdan uprisutnjuje događaj kad su Marija i Josip prikazali dječaka Isusa u hramu 4o dana nakon njegova rođenja i on se tom prilikom susreo sa Šimunom i Anom. Zbog Josipa i Marije koji nose dijete Isusa u Hram – blagdan je ovo majki i očeva; zbog pobožnih staraca Šimuna i Ane – blagdan je ovo djedova i baka. Blagdan je ovo susreta starosti i mladosti.

Blagdan Svijećnice je blagdan svjetla i susret između Boga i njegova naroda, poručuje župnik i ističe simboliku svjetla. te svjetlosti koju ona daje. Tko god upali svoju savjest, svoje srce i svoju volju na toj svijeći, sam postaje svjetlo i najsnažnija životna vatra, koja može sve ogrijati, sve osvijetliti i svima darovati život vječni. Na blagdan Svijećnice si postavimo pitanje koja svjetla mi slijedimo u svom životu?

Pripremio: <_st13a_personname>Darko Fiket

Skip to content