Novosti

Provedba projekta “Poduzetnička zona” za 2012.

Ministarstvo poduzetništva i obrta, zastupano po ministru Gordanu Marasu i Grad Zabok, zastupan po gradonačelniku Ivanu Hanžeku zaključili su 24. kolovoza 2012. Ugovor o provedbi projekta “Poduzetnička zona” za 2012. godinu kojim su odobrena poticajna, namjenska i bespovratna sredstva Ministarstva u iznosu od 275.000,00 kn a namijenit će se za parcelaciju i izradu projektne dokumentacije za izgradnju nastavka ceste u Gospodarskoj zoni.

Obveza korisnika je da za dodijeljena bespovratna sredstva dostavlja Ministarstvu kvartalno, svaka tri mjeseca, počevši od dana primitka uplate sredstava, privremeni izvještaj o korištenju sredstava; odnosno da u roku od 18 mjeseci dostavi Ministarstvu konačno izvješće o ukupno uloženim sredstvima za cjelokupno razdoblje, te dokaze da su sredstva utrošena namjenski. Osim toga, Ministarstvo zadržava pravo uvida i kontrole u postupku provođenja Projekta.

Skip to content