Novosti

Provedena je obuka članova Gradskog vijeća i članova Dječjeg gradskog vijeća 25. i 26. 2. 2011.

Organizator:

<_st13a_personname>Udruga gradova u Republici Hrvatskoj

<_st13a_personname>Udruga gradova je nacionalna, nestranačka i nepristrana zajednica gradova osnovana 2002. godine s ciljem poticanja suradnje jedinica lokalne samouprave i promicanja zajedničkih interesa gradova u Republici Hrvatskoj. Međutim, u drugim organizacijskim oblicima na području Republike Hrvatske djelovala je od 1971. godine.

Treneri – provoditelji obuke:

Ksenija Linić

<_st13a_personname>Ivica Malatestinić

Svrha obuke:

Pridonijeti članovima predstavničkih tijela (i savjeta mladih) u razvoju znanja, vještina i stavova potrebnih za učinkovito i kvalitetno obavljanje dužnosti u cilju ostvarivanja interesa i očekivanja građana.

Ciljevi obuke:

● Stjecanje znanja o osnovama sustava lokalne samouprave i ulozi članova predstavničkih tijela (i savjeta mladih) u kreiranju procesa od općeg dobra

● Usavršavanje vještina i razvijanje stavova potrebnih za kvalitetno obavljanje dužnosti u vijeću i savjetu mladih

● Poticanje mladih na aktivno uključivanje u javni život lokalne zajednice

OKVIRNI TIJEK OBUKE

Petak, 25. veljače 2011.

VRIJEME

MODUL/METODA/TEMA

DOBRODOŠLICA I UVOD

16:00

Dobrodošlica, pozdravna riječ i svrha obuke

16:05

Upoznavanje sudionika

16:15

Načela zajedničkog rada

16:20

Ispitivanje očekivanja polaznika/polaznica i definiranje ciljeva obuke

16:30

Predstavljanje programa obuke

I. MODUL: ODGOVORNO ZASTUPANJE INTERESA GRAĐANA

16:35

Rad u malim grupama: Komunikacija s građanima

16:55

Predavanje: Sudjelovanje građana u procesima odlučivanja i zagovaranje njihovih interesa

17:25

Pauza za kavu i sok

17:45

Akvarij: Planiranje grada

18:30

Predavanje: Etika

II. MODUL: SUSTAV LOKALNE SAMOUPRAVE

18:50

Predavanje: Djelokrug poslova jedinica lokalne samouprave

19:15

Metoda višestrukog izbora: Kviz “Izbaci uljeza”

19:30

Pauza za kavu i sok

19:50

Predavanje: Tijela i ovlasti tijela jedinica lokalne samouprave

20:15

Metoda višestrukog izbora: Ovlasti tijela

20:35

KRAJ 1. DANA

Subota, 26. veljače 2011.

VRIJEME

MODUL/METODA/TEMA

09:00

Budnica

09:05

Predavanje: Savjet mladih

09:20

Oluja ideja: Međusobni odnosi pri odlučivanju

09:30

Predavanje: Međusobni odnosi izvršnog čelnika i vijeća

III. MODUL: KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE

09:50

Predavanje: Vještine asertivnog komuniciranja

10:10

Metoda višestrukog izbora: Stilovi komuniciranja

10:25

Pauza za kavu i sok

10:45

Predavanje: Osnove javnog nastupa

IV. MODUL: RAD U PR<_st13a_stockticker>EDSTAVNIČKOM TIJELU

11:05

Predavanje: Timski rad

11:20

Igra uloga: Demonstracija sjednice vijeća

12:15

Pauza za ručak

13:15

Energizer

13:25

Predavanje: Akti i nadzor zakonitosti

13:55

Studija slučaja: Poštivanje prava vijećnika i nezakonitosti

V. MODUL: FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

14:15

Predavanje: Sustav financiranja jedinica lokalne samouprave

14:40

Tehnika s karticama: Funkcionalna veza prihoda i rashoda

14:55

Predavanje: Proračun jedinica lokalne samouprave

ZAVRŠNI DIO

15:15

Vrednovanje obuke – ispunjavanje evaluacijskog upitnika

15:25

Zaokruživanje obuke – završni krug

15:35

KRAJ OBUKE

Poslije obuke svi koji su prisustvovali složili su se da je obuka bila korisna i zanimljiva, a vježbe (npr. demonstracija sjednice Vijeća, studija slučaja – poštivanje prava vijećnika i nezakonitost …. dr.) i igrice koje su popratile pojedine teme, duhovite i zanimljive.

Isto tako izraženo je mišljenje da bi obuku bilo dobro provoditi na početku mandata, kako bi se vijećnici bolje upoznali s problematikom i međusobno.

Za posebno dobru atmosferu zaslužni su treneri: gosp. <_st13a_personname>Ivica Malatestinić, inž.građ. iz Crikvenice svima nama dobro poznat dugogodišnji prijatelj Zaboka i srdačna gđa. Ksenija Linić, dipl iur., pročelnica Ureda Grada Rijeke, te mlade članice Dječjeg gradskog vijeća: Ida Hamer , Sara Vrgoč, Lara Hamer i Dalija Kolar s voditeljicom Jasenkom Borovčak, te Karlo Kralj član Savjeta mladih KZŽ.

Na kraju je učesnicima dodijeljena Potvrda o sudjelovanju.

Uz obrazloženja, dobre primjere i vježbe svi prisutni su dobili na poklon knjigu: “Lokalni proračun i uključivanje javnosti u proces njegovog donošenja” te CD sa power point prezentacijom obuke.

Dajemo Vam na uvid dio koji se odnosi na

Download SUDJELOVANJE_GRADANA_ZAGOVARANJE.pdf
Skip to content