Novosti

Prva ovogodišnja sjednica Gradskoga vijeća Zaboka održana uz djelomični bojkot oporbe

Tko kaže da se oporba i stranke na vlasti u Zaboku ne mogu ništa dogovoriti? Jedna točka dnevnoga reda završila je prema prijedlogu Petra Vrančića (HDZ)

Nakon potpunoga bojkota i nedolaska na sjednice Gradskoga vijeća, na 6. je sjednicu došlo dvoje članova HDZ – a, Petar Vrančić i Martina Rubil Skitarić. Nedostajao je treći HDZ-ov vijećnik Alen Gerek, zatim nezavisni vijećnici Branko Piljek, Milivoj Gregurić i Valter Siladi te član ZDS-a Željko Belina, tako da je o prihvaćanju odluka odlučivalo preostalih 10 vijećnika. Jednoj od odluka, onoj o prodaji jednoga gradskog stana u Vatikanu, usprotivio se Petar Vrančić i predložio da se time još pričeka. Svi su se složili i odluka je donesena jednoglasno. Kod ostalih točaka omjer je bio 8 : 2.

Bračak će sada biti Zabok

Članovi vijeća usvojili su dokument o djelovanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Zaboka, a umjesto Željka Tomeka, koji više nije pročelnik Upravnoga odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, za zapovjednika Zapovjedništva civilne zaštite i člana Stožera imenovan je sadašnji vršitelj dužnosti pročelnika Danijel Tuđa. Raspisan je i natječaj za ravnateljicu Gradske knjižnice, a osnovan je i Odbor za utvrđivanje naziva naselja, ulica i trgova, na čijem će čelu biti gradonačelnik, a druga dva člana će se izmjenjivati ovisno o tome na kojem će se dijelu grada određivati nazivi. Kako su sada na redu Hum i Lug Zabočki te Bračak, imenovani su Krunoslav Kušan i Ivan Krajačić. Gradonačelnik Hanžek je naglasio da će to ubuduće biti dio Zaboka, tako da budućim novorođenima u Općoj bolnici Zabok neće kao mjesto rođenja pisati Bračak, nego Zabok. Mnogo je važnije što će se konačno moći srediti i normalne adrese stanovnika, što je do sada bilo odgađano iz raznih razloga, tako da već ni poštari nisu sigurni hoće li pronaći osobu na koju je pismo naslovljeno, jer su kućni brojevi dosta izmiješani. No, promjena naziva ulica i brojeva iziskivat će izdavanje novih osobnih dokumenata.

Mjesni odbori

Mandat sadašnjim članovima mjesnih odbora istekao je 2012. Godine, pa je gradonačelnik najavio kako će se izbori za članove mjesnih odbora svakako održati ove godine, ili uz izbore za europski parlament u svibnju, ili krajem godine uz predsjedničke izbore. Vrančić je još postavio i pitanja o lošem stanju fasade na Vatikanu i potrebi pomoći zabočkim obrtnicima da ne zatvore vrata svojih radionica. Na kraju sjednice gradonačelnik je najavio da će na sljedećoj sjednici Gradskoga vijeća na dnevnome redu biti upoznavanje s jednim novim velikim gospodarskim projektom u Zaboku vrijednim 30 milijuna kuna. Već sada se nazire da će ova godina ipak biti godina novih investicija, najviše u gospodarskoj zoni, koje će pokrenuti i nova zapošljavanja, među ostalima i one tvrtke Meditex, Poduzetništva Varga i Dunapacka koji ulaže 9 milijuna kuna u gradnju nove hale veličine 7.500 četvornih metara.

Gradonačelnik je naglasio da će Hum i Lug Zabočki te Bračak ubuduće biti dio Zaboka, tako da budućim novorođenima u Općoj bolnici Zabok neće kao mjesto rođenja pisati Bračak, nego Zabok.

Konačno će se moći srediti i normalne adrese stanovnika, što je do sada bilo odgađano iz raznih razloga, tako da već ni poštari nisu sigurni hoće li pronaći osobu na koju je pismo naslovljeno, jer su kućni brojevi dosta izmiješani. No, promjena naziva ulica i brojeva iziskivat će izdavanje novih osobnih dokumenata.

Izvor: Zagorski list

Skip to content