Novosti

Prvi certifikat Youthpass stigao u Gradsku upravu

Youthpass namijenjen je projektima financiranim iz programa EU za mlade.

Kao europski instrument priznavanja neformalnog učenja na polju mladih, Youthpass jača društveno prepoznavanje rada mladih.

Grad Zabok i Krapinsko-zagorska županija odabrani su za sudjelovanje u projektu strateškog partnerstva Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level.

Projekt Europe Goes Local najveći je europski projekt u području rada s mladima te se provodi uz financijsku potporu programa Erasmus+.

Sveukupno 18 jedinica lokalne samouprave iz Hrvatske odabrano za sudjelovanje u ovom projektu, a projekt će uključenim JLRS-ovima pružiti višemjesečnu stručnu podršku pri uspostavi/unaprjeđenju lokalnih sustava rada s mladima prilagođenu individualnim potrebama svake JLRS.

Projekt također omogućava osposobljavanje i usavršavanje JLRS-ova u području rad

Za sudjelovanje u projektu ispred Grada Zaboka prijavljena je mr. Martina Šarić,dipl. iur.,viša stručna suradnica za društvene djelatnosti u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe. Od 24. do 27. 11. 2019. je sudjelovala u aktivnostima projekta u Mariji Bistrici i stekla certifikat Youthpass koji je sastavni dio strategije Europske komisije za usvajanje i priznavanje neformalnog učenja.

Glavni ciljevi koji se žele postići Youthpassom vezani su uz priznavanje neformalnog učenja diljem Europe koji podrazumijevaju pozitivnije stavove o kompentencijama dobivenim ovakvim projektima, promociju aktivnog sudjelovanja mladih ljudi i sl.

Projekt doprinosi jačanju uloge i kvalitete rada s mladima, te politike za mlade u Europi. Aktivnosti transnacionalne suradnje podupiru razvoj kompetencija stručnjaka aktivnih u radu s mladima.

Skip to content