Novosti

PRVI ROĐENDAN SOS TELEFONA ZA ŽRTVE NASILJA

Prošle godine u listopadu s radom je počeo SOS telefon za žrtve nasilja na kojem radi 12 volonterki. Sljedeće će se godine nastojati realizirati i projekt Sigurne kuće u kojoj bi žrtve nasilja mogle potražiti utočište. Trenutno se za Sigurnu kuću traži lokacija.

Prošle godine 9. listopada s radom je u Krapinsko – zagorskoj županiji započeo SOS telefon za žene žrtve nasilja. Taj je hvalevrijedan potez pokrenula udruga CESI u suradnji s Krapinsko – zagorskom županijom i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova naše županije. Broj linije jest 049/693- 281 , a ona je za pozive otvorena utorkom i četvrtkom od 12 do 18 sati. Žrtve nasilja se za savjet mogu obratiti i na e-mail sos@cesi.hr. Na pozive odgovara 12 volonterki. Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko – zagorske županije Tajana Broz rekla nam je da u 99 % slučajeva na SOS telefon zovu žene. – Nažalost, mnogo je poziva na SOS liniju jer nasilja ima sve više. Svaki slučaj je individualna priča, a nasilje ne pita ni za godine ni za obrazovanje ni za ekonomski status- rekla je Broz. Napomenula je da žene zovu da pitaju za savjet, a više od 80 % njih žali se na psihičko nasilje, iako je u velikoj mjeri zastupljeno kako fizičko tako i seksualno zlostavljanje. U prošloj su godini uspjeli jednu volonterku i zaposliti što je omogućilo i produljeno radno vrijeme SOS telefona. – Projekt koji ćemo nastojati realizirati u sljedećoj godini jest i Sigurna kuća u kojoj bi mogle boraviti žrtve nasilja. Imamo punu potporu i angažman župana Željka Kolara i njegove zamjenice Jasne Petek pa ne sumnjamo da će se spomenuto i ostvariti – zaključila je Tajana Broz.


Broz: Nažalost, mnogo je poziva na SOS liniju jer nasilja ima sve više. Svaki slučaj je individualna priča, a nasilje ne pita ni za godine ni za obrazovanje ni za ekonomski status

Izvor: Zagorski list

Skip to content