Radna tijela gradonačelnika

Odbori:

1. Odbor za kulturu Grada Zaboka

Odbor raspravlja, zauzima stavove i daje mišljenja o pitanjima iz područja kulture, planira i utvrđuje programe: manifestacija, priredbi, dr. zbivanja i sadržaja u ovom području oblasti, te prati njihovo izvršenje. Nadalje, Odbor uspostavlja kontakte sa svim ustanovama i udrugama na i izvan područja Grada Zaboka s ciljem poboljšanja i promicanja djelatnosti ustanova i udruga u djelokrugu Odbora. U ostvarivanju pojedinih zadataka i programa svojih djelatnosti Odbor može povjeravati izvršenje pojedinih poslova pojedincima iz sastava Odbora i izvan njega, te ustanovama i udrugama i dr. subjektima s područja Grada Zaboka i šire.

1. Valentina Đurek, Zabok, Varaždinska 3, za predsjednicu,

2. Bojana Birač, Zabok, Tina Ujevića 1, za članicu,

3. Tina Marušić, Zabok, Matije Gupca 12A, za člana,

4. Dubravka Krznar, Zabok, Grdenci 11, za članicu,

5. Branka Tuđa Kanceljak, Zabok, Bregovita 16, za članicu

2. Odbor za socijalnu skrb Grada Zaboka

Odbor obavlja poslove ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisane Odlukom o socijalnoj skrbi, a osobito razmatra zahtjeve korisnika socijalne skrbi za jednokratnom novčanom pomoći, te predlaže Gradonačelniku donošenje zaključaka o isplati s predloženom visinom isplate, ocjenjujući ukupne okolnosti za svaki pojedini slučaj i obrađuje pojedina pitanja iz područja socijalne skrbi, daje prijedloge i mišljenja i prati stanje u ovom području.

1. Željka Bunjevac, Zaprešić, Dragutina Boranića 24, za predsjednicu,

2. Ivana Belinić, Zabok, Lug Zabočki 66, za članicu,

3. Tina Herceg, Zabok, Špičkovina 29c, za članicu,

4. Štefanija  Kolar  iz Zaboka, Marije Jurić Zagorke 5, za članicu.“

5. Marija Sinković, pročelnica Upravnog odjela, za članicu.

3. Odbor za ekologiju Grada Zaboka

Odbor raspravlja, zauzima stavove, daje mišljenja i donosi zaključke o pitanjima iz područja ekologije, te predlaže Gradonačelniku provođenje potrebnih mjera i radnji radi unapređenja stanja i razvoja u tom području. U ostvarivanju pojedinih zadataka i programa svojih djelatnosti Odbor može izvršenje pojedinih poslova iz djelokruga Odbora povjeriti osobama iz Odbora ili izvan njega, te ustanovama, organizacijama i drugim subjektima s područja Grada Zaboka i šire.

1. Nenad Miletić, Zabok, Repovec 33G, za predsjednika,

2. Denis Vrbanek, Zabok, Ulica Grabrovec 44, za člana,

3. Gordana Jurina, Zabok, Grdenci 3A, za članicu,

4. Željka Vukić, Zabok, Zagrebačka 3, za članicu,

5. Goran Mikac, Zabok, Matije Gupca 70, za člana.

4. Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama i pokretninama Grada Zaboka 

1.Krunoslav Kušan, za predsjednika

2. Josip Horvatin, za člana

3. Martina Repovečki, za članicu. 

 

5. Imenovanje Koordinacijskog odbora Projekta “Zdravi grad” Zabok 

1. Sonja Borovčak, predsjednica

2. Tomislav Jadan, član

3. Svetislav Joka, član

4. Željka Haramustek, član

5. Petra Vrančić Lež, član. 

 

Priloženi dokumenti:
Skip to content