Novosti

Radovi na rekonstrukciji ceste u Lugu Zabočkom

U tijeku je rekonstrukcija dijela NC LZA 003 Lug Zabočki – uz prugu, 1. faza, koja obuhvaća radove na stacionaži od 0+000 (most preko vodotoka rijeke Krapinice) do 0+347 (neposredno iza skretanja u Vulicu). Radove izvodi obrt Strojni iskop – transport Zajec, a stručni nadzor, ujedno i projektant je tvrtka AKING d.o.o. Vrijednost investicije iznosi 1.523.000,00 kuna, a planirani završetak je do kraja 2021. godine. Radovi obuhvaćaju izradu potpornog zida prema željezničkoj pruzi, izgradnju biciklističke staze, novog kolnika, te pješačke staze uz kuće sa djelomičnom izgradnjom potpornih zidova na mjestima gdje se za isto ukaže potreba. Nadalje, planirani su radovi na izgradnji oborinske kanalizacije, te kompletne zamjene instalacije dotrajalog vodovoda.

Skip to content