Novosti

Radovi na uređenju parka kod Trga D. Domjanića u Zaboku

Radovi na uređenju parka kod Trga D. Domjanića u Zaboku


Sukladno izrađenom glavnom arhitektonskom i elektrotehničkom glavnom projektu izvode se radovi na uređenju parka kod Trga D. Domjanića u Zaboku.

Nakon provedene javne nabave, radovi su povjereni obrtu BOBICA, Zagrebačka 123 Velika Ostrna, Dugo Selo. Radovima se predviđa preuređenje postojećeg parka, zamjena dotrajale urbane opreme, izvedba nove pješačke staze kroz park, hortikulturno uređenje, premještanje suvišnih instalacija i prometne signalizacije. Nadalje, projektom se predviđa postavljanje spomenika, koji se trenutno nalazi na Trgu sv. Jelene u park, te uklanjanje loše pozicioniranog i nedovoljno kvalitetno oblikovanog kioska.

Spomenik koji se premješta s Trga sv. Jelene postavlja se u mirniji dio parka, prema granici sa susjednom parcelom. Ovaj dio je intenzivno ozelenjen i sjenovit, što odgovara karakteru spomenika izrađenog od grubog priklesanog sivog kamena. Ponavljanjem teme proširenja staze s spomenikom i klupama, kakva postoji na južnom dijelu parka, dobija se park s dva spomenika iste tematike, što ovaj park čini spomeničkim područjem. Položaj spomenika dodatno je naglašen je stazom koja je trasirana u osi spomenika i koja se blago podiže prema njemu.

Elementima krajobraznog uređenja formiraju se ugodna mjesta za boravak koja imaju gustu vegetaciju u svojoj pozadini i nižu vegetaciju u smjeru pogleda, što park čini ugodnim mjestom za boravak, vizualno povezanim s gradskim ulicama. Zadržava se i kultivira visoka živica na sjeveroistočnoj granici prema susjednim parcelama. Na sjevernoj strani, prema školi intenzivno se ozelenjava pokos terena, na čijem vrhu se nalazi red visokog drveća. Ove dvije gusto ozelenjene strane čine pozadinu parka, dok su nasuprotne stranice otvorenije prema ulicama. Na kontaktu s ulicama i pločnikom postavlja se nisko zaštitno grmlje, dovoljno visoko da prostor parka učini intimnijim, a dovoljno nisko da se preko njega vidi iz parka prema ulicama. U središnjem dijelu uređuju se travnate površine pogodne za sjedenje, dopunjene pojedinim krajobraznim elementima. U pozadinama zona sjedenja intenzivnije se sadi ukrasno grmlje i pojedino drveće.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 756.304,31 kn.

Poslovi stručnog nadzora povjereni su Uredu ovlaštenog inženjera građevine Samir Bašić iz Zaboka.

Download 2018_06_29_zabok_park_GP_arhitektura.pdf
Skip to content