Novosti

RASPISAN JE NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA U ŠK. GOD. 2013/2014.

Povjerenstvo za stipendije imenovano od strane gradonačelnika Grada Zaboka, održalo je sastanak u srijedu, 5. veljače 2014. godine i predložilo gradonačelniku da donese zaključak o raspisivanju natječaja za 15 novih stipendija za studente s prebivalištem na području Grada Zaboka. Gradonačelnik je donio zaključak temeljem kojeg se objavljuje natječaj koji možete zajedno s obrascima Zahtjeva za studentsku stipendiju preuzeti na ovoj stranici.

Natječaj se raspisuje za 15 (petnaest) studentskih stipendija po 500,00 kuna mjesečno, s početkom isplate od 1. siječnja 2014. godine.


Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od objave natječaja
na oglasnoj ploči Grada Zaboka, a u postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.


Zahtjevi se podnose
Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka, Zivtov trg 10/II, Zabok, osobno ili preporučenom poštom, na posebnom obrascu, kojeg zainteresirani studenti mogupreuzeti u istom Upravnom odjelu ili na www.zabok.hr

Napomena:

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 21. veljače 2014. godine.

Rok za žalbe (8 dana od objave rang liste)

Download Natjecaj__za_dodjelu_studentskih_stipendija.doc
Download Obrasci___zahtjev_za_studenstvu_stipendiju.doc
Skip to content