Novosti

Raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka održat će se 28. 12. 2014.

Gradsko vijeće na sjednici održanoj 20. 11. 2014. donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka, kako slijedi:

Na temelju članka 31. točke 6. Statuta Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13. i 16/14.) i članka 5. stavak 1. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije» br. 5/14.), Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 14. sjednici, održanoj dana 20. studenog 2014. godine, donijelo je

O D L UK U

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka

I.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 28. prosinca 2014. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu 24. studenog 2014. godine.

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.

Mjesni odbori na području Grada su:

1. Mjesni odbor I (Bračak, Špičkovina i Dubrava Zabočka), sjedište: Društveni dom kod nogometnog igrališta Dubrava,

2. Mjesni odbor II (Hum Zabočki, Lug Zabočki i Grdenci), sjedište: Dom «Zaseka»,

3. Mjesni odbor III (Tisanić Jarek, Bregi Zabočki Donji, Repovec, Jakuševec Zabočki i Naselje Tomeki), sjedište: Omladinski dom Repovec,

4. Mjesni odbor IV (Ulica Tršinski, Odvojak Tršinski, Ulica Baltazara Zabokya, Ulica Pri rampi, Runjaninova ulica, Ulica Zelenjak, Ulica A. Mihanovića, Kaštelski put, Zabočka cesta, Ulica M. Gupca od kbr. 1-29 i kbr. 2-38, Đački put, Trg Svete Jelene, Trg D. Domjanića, Ulica Vladimira Nazora, Ulica A. Kovačića, Bregovita Ulica, Ulica Tituša Brezovačkog, Ulica Grabrovec, Ulica Golubani I, Ulica Golubani II, Ulica Franjčeci I,Ulica Prek pruge, Ulica Franjčeci II, Ulica Jurci, Ulica Hundrići, Ulica Greblica, Ulica Rebro, Ulica Rebro I, Ulica Rebro II, Ulica Antuna Padovanskog, Ulica Šoštari, Mrazova ulica, Ulica Črnjevići I, Ulica Črnjevići II, Ulica Bajeri, Ulica Lihteri, Ulica Mirni krovovi, Ulica Bregi Zabočki, Ulica Nad Vučakom, Ulica Pod kapelicom, Ulica Kao san), sjedište: Matije Gupca 53a,

5. Mjesni odbor V (Ulica Marije Jurić Zagorke, Ljubljanska ulica, Ulica Ivana i Cvjete Huis, Zagrebačka ulica, Strossmayerova ulica, Varaždinska ulica, Ulica Ljudevita Gaja, Kumrovečkaulica, Ulica S. Radića, Ulica T. Ujevića, Ulica Matije Gupca od kbr. 31-79 i kbr. 40-118, Naselje Borovčaki, Trg K.Š. Đalskog, Ulica A. Šenoe, Ulica Nikole Tesle, Radničko naselje, Ulica 103.brigade, Ulica K.Š. Gjalskog, Vodovodna ulica, Prilaz prof. Ivana Vrančića, Ulica mladih, ZIVTOV trg, Ulica Josipa Broza Tita, Prilaz Janka Tomića, Prilaz dr. Franje Tuđmana, Celine, Trebež, Ravnice), sjedište: Matije Gupca 53a,

6. Mjesni odbor VI (Ulica Matije Gupca od kbr. 81-137 i 120-248, Zagorska ulica, Pavlovec Zabočki, Gredice), sjedište: Matije Gupca 53a,

7. Mjesni odbor VII (Prosenik Začretski, Prosenik Gubaševski, Martinišće i Gubaševo), sjedište: Vatrogasni dom DVD Gubaševo.

Download Odluka_o_izboru_clanova_vijeca_MO.pdf
Skip to content