Novosti

RAZGOVOR: IVAN HANŽEK, GRADONAČELNIK ZABOKA UZ OBILJEŽAVANJE DANA GRADA

Svečana sjednica u povodu Dana grada održat će se u osnovnoj školi u četvrtak 22. svibnja, kada će se podijeliti nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama. Uoči proslave razgovarali smo s gradonačelnikom Ivanom Hanžekom o rezultatima rada i planovima Grada Zaboka u narednom razdoblju

ZL: Koje su osnovne značajke i pokazatelji stanja u životu grada?

HANŽEK : U okviru danih okolnosti kakve su u državi, krizi koja traje već četvrtu godinu, mislim da treba naglasiti da su oni pokazatelji koji govore o stanju u gradu, a to znači kod stanovništva i u okviru djelatnosti koje Grad obavlja u ovom trenutku, pozitivni. Prema analizama koje mjesečno radimo, od broja nezaposlenih pa do investicija, zaustavljen je rast nezaposlenosti kod stanovnika grada Zaboka, da je došlo do određenog smanjenja koje još za sada ne daje razloga za veći optimizam, ali s obzirom na broj završenih srednjoškolaca i ljudi koji završavaju fakultete s područja grada, znači novih potencijalnih zaposlenika na tržištu rada, definitivno je to dokaz da se ipak kreće u pozitivnijem pravcu. Kod proračunskih sredstava koja govore o primanjima građana, a to je porez na dohodak koji je isključivi naš prihod, također su registrirani pozitivni pomaci uz blagi rast. U većoj je mjeri zaživjelo poštivanje zakona i propisa koji nas najviše diraju, jer smo osjećali negativni trend kod isplata plaća bez poreza i doprinosa .

ZL: Zabokje bio trgovačko, administrativno, školsko i gospodarsko središte Hrvatskoga zagorja. Sada dobiva i neke nove institucije.

HANŽEK : Kad se radi o pokazateljima gospodarskih aktivnosti, onda su već od polovice prošle godine pozitivni trendovi koji nas ohrabruju, a to su i povećanje fizičkog obima proizvodnje, kao i namjere o proširenju proizvodnih kapaciteta . Neke su investicije već završene, druge kreću u realizaciju ovoga ili sljedećeg mjeseca s ulaganjima koja su značajna i koja opet znače povećanje broja zaposlenih. Imamo i druge investicijske zahvate. Pred završetkom je instaliranje backup centra, ili rezervne pozicije za čuvanje podataka Fine za cijelu Hrvatsku u zabočkoj zgradi Fine. To je ulaganje od preko 2 milijuna eura. Tu su već zaposleni ljudi koji su se osposobljavali u Zagrebu i koji će uskoro početi sa svojim funkcioniranjem. Tu se otvara i mogućnost razvoja programske baze Finih usluga i informatičke softverske podrške u kojoj bi trebalo zaposliti nekoliko desetaka visokoobrazovanih ljudi. To je na tragu i našega opredjeljenjima uvođenja visoke tehnologije i nowhawu djelatnostima koje bi trebale biti nasljednice tekstilne i drugih industrija kod nas.

Drugi važan cilj i zadaća koju moramo riješiti u toku narednih mjeseci je osiguranje zemljišta za izgradnju Centralnog arhiva Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje za sjevernu Hrvatsku, od Slavonije do Istre. Drugi takav centar bi trebao biti u Splitu za Dalmaciju i otoke. To isto tako predstavlja važan segment jer će se raditi o novim zaposlenicima, ali i priljevu ljudi koji, uz to što će raditi, vjerojatno i dio svojih prihoda trošiti na području Zaboka. U okviru tog projekta trebao bi također biti izgrađen back up centar za HZMO, što opet otvara prostor za novo zaposlene visoko obrazovane mlade ljude.

Zl: Brojne su i investicije koje vodite.

HANŽEK : U području infrastrukture mislim da je značajno da smo krenuli s izgradnjom produžetka ceste u Industrijskoj zoni koja otvara nove prostore za investitore, a izgradnjom mosta preko potoka Sitnice, u funkciju se može staviti i ono zemljište koje je Grad otkupio, ali i parcela koje su u vlasništvu privatnih zemljoposjednika ili potencijalnih investitora. Najznačajnija stvar koja je bitna za Zabok je što smo u kolovozu lani započeli s izgradnjom gradsko-školske trodijelne sportske dvorane i da se radovi odvijaju u predviđenom tempu i dinamici, sukladno financijskim pokazateljima izvršenja investicije. Negdje do konca lipnja započet će montaža konstrukcije krova i metalni dio koji ide u nastavku betonskih zidova. Rok završetka je 15. ožujka sljedeće godine. Kad se radi o investicijama, može se reći da smo završili sve ono što je trebalo završiti po projektima Hrvatskih cesta. Razriješili smo i sve dileme oko rekonstrukcije i proširenja Industrijske ceste, odnosno Prilaza dr. Franje Tuđmana sa svim subjektima, od Plinacra, Zagorskog vodovoda, komunalaca i Hrvatskih voda. Ta će se investicija realizirati kada se završi brza cesta Mokrice – Bračak, jer bi u protivnom njeno zatvaranje izazvalo prometni kolaps.

Početak radova na produžetke te prometnice prema Svetome Križu Začretju od velikog je prometnog značaja za Zabok jer se sada koriste ceste koje nisu po opremljenosti i sigurnosti podobne za takav promet koji se tu odvija, jednako preko Grabrovca kao i Grdenaca. Još možemo spomenuti i druge projekte koji su aktualni. U završnoj smo fazi pregovora oko zamjene zemljišta za objekte regionalnog i državnog značaja koji se trebaju graditi u Zaboku. To je prvenstveno budući Centar izvrsnosti vezan za ugostiteljstvo i turizam, kojemu želimo osigurati izuzetno kvalitetnu lokaciju. Nadopunjavat će se i sa sportskom dvoranom koja će imati dovoljan kapacitet da može u školskom radnom vremenu zadovoljiti istovremeno tri sportske aktivnosti.

ZL: Neke stvari idu bolje, neke lošije.

HANŽEK: Jest da je nešto manja dinamika obnove komunalne infrastrukture, prvenstveno naših cesta. U ovome trenutku, kad moramo financirati naš pripadajući dio za izgradnju sportske dvorane i uložiti sredstva i u neke druge zaloge za budućnost, smanjili smo obim većih zahvata u asfaltiranje, obnovu i uređenje cesta i opredijelili se za njihovo krpanje.

Dogodilo se još promjena. S jedne strane nam je drago da je došlo do objedinjavanja vodoopskrbe i odvodnje u Zagorskom vodovodu, s druge strane smo svjesni situacije da zakonski više nije naša nadležnost financiranje odvodnje, ali je ostala određena obveza rješavanja najkritičnijih situacija koje su evidentirane na području grada. Kod izgradnje novih stambenih objekata trebalo bi povećati kapacitet odvodnje, pa se nadam da ćemo sa Zagorskim vodovodom naći rješenja budući da se ne radi o velikim iznosima. To bi trebalo riješiti prije početka realizacije velikoga projekta odvodnje u regiji.

ZL: Grad ima puno obveza prema potrebama svojih stanovnika.

HANŽEK: Opet moram reći, bez obzira na stanje gospodarstva u državi, da smo uspjeli zadržati standard usluga koje Grad treba pružati u oblasti socijalne politike. U ovom trenutku Grad osigurava đacima i studentima s područja Zaboka više od pedeset stipendija, sufinancira se prijevoz i učenika osnovne škole koji su van standarda, kao i srednjoškolaca, da uspješno, koliko je to moguće u takvoj situaciji, pratimo i potrebe socijalno ugroženih građana i da u tom programu pomažemo preko Udruge umirovljenika onima koji su u lošem materijalnom položaju. Sretni bi bili da možemo i više, a jasno, bili bi još sretniji da ne moramo. Sreća da to uspijevamo. A da istovremeno nisu ugroženi ni sport, ni kultura, ni ostale djelatnosti koje Grad podupire. Uspjeli smo u okviru problema s otpadom Komunalnoga poduzeća i njihovim zalaganjem ostvarili mogućnost da se uskladimo sa zakonskom regulativom oko naplate odvoza tako da smo kvadrate stambene površine zamijenili brojem osoba u domaćinstvu. To je važno za umirovljenike i obitelji u većim stanovima kojinemaju puno smeća. U suradnji s Hrvatskim fondom za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša realizirali smo nabavu opreme i vozila pogodnih za odvoz odvojeno prikupljenog otpada i već su vidljivi rezultati, jer se na odlagalište dovozi 50 posto manje smeća. Do prvoga srpnja će sustav u cijelosti profunkcionirati .

Realiziran je i otkup zemljišta za pretovarnu stanicu za područje Krapinsko- zagorske županije, koja će se graditi na južnome dijelu naše gospodarske zone, gdje će biti i naše reciklažno dvorište. U budućnosti će naše Komunalno moći vratiti korisnike iz okolnih općina.

Zl: Teško je nabrojiti sve aktivnosti koje provodite, a ne vide se odmah rezultati i treba pričekati njihovo konačno ostvarenje.

HANŽEK: Projekt izgradnje druge vodospreme na Zabočkom brijegu je prihvaćen i u tijeku je natječaj za njegovu izgradnju, čime će se postići veća sigurnost opskrbe vodom svih potrošača Zagorskoga vodovoda. Zabok će gore dobiti i lijep vidikovac s pogledom na ”Bajku na dlanu”.

Ostalo nam je tek pitanje preseljenja moto kros staze. Traže se rješenja i nadam se bržem završetku na opće zadovoljstvo.Pri kraju su dogovori oko glavne projektne dokumentacije za rekonstrukciju i elektrifikaciju željezničke pruge Zaprešić – Zabok s izgradnjom teretnog kolodvora i pothodnika na postojećem putničkom, a riješit će se i produžetak kolodvorske ulice.

Krenulo se i u pripreme za gradnju novoga groblja u Jakuševcu koje će zadovoljiti potrebe Zaboka za duže vrijeme, a na lokaciji koja neće smetati okolnim naseljima. Radimo i na projektima za EU fondove, među njima i za prometnicu Grdenci – Kaštel ispod crkve Sv. Antuna, kako bi se skratio put između Grdenaca i Zaboka. Time otvaramo smjer za nove biciklističke i pješačke staze od Špičkovine do Prosenika.Još riječ dvije o aerodromu u Gubaševu. On je infrastrukturno opremljen i možemo sada krenuti korak dalje ka traženju ulagača za nove sadržaje, od hangara i servisa do betonske poletno sletne staze. Interesa ima, a bit će i veći nakon što uđemo u šengenski sustav.

Na kraju koristim priliku da svim Zabočankama i Zabočanima čestim Dan njihova grada i blagdan Sv. Jelene Križarice, zaštitnice našega grada i pozovem da se priključe programima svečanosti njihova obilježavanja.

HANŽEK: Prema analizama koje mjesečno radimo, od broja nezaposlenih pa do investicija, zaustavljen je rast nezaposlenosti kod stanovnika grada Zaboka, da je došlo do određenog smanjenja koje još za sada ne daje razloga za veći optimizam, ali s obzirom na broj završenih srednjoškolaca i ljudi koji završavaju fakultete s područja grada, znači novih potencijalnih zaposlenika na tržištu rada, definitivno je to dokaz da se ipak kreće u pozitivnijem pravcu

Najznačajnija stvar koja je bitna za Zabok je što smo u kolovozu lani započeli s izgradnjom gradsko-školske trodijelne sportske dvorane i da se radovi odvijaju u predviđenom tempu i dinamici, sukladno financijskim pokazateljima izvršenja investicije. Negdje do konca lipnja započet će montaža konstrukcije krova i metalni dio koji ide u nastavku betonskih zidova. Rok završetka je 15. ožujka sljedeće godine

Nikola Capar

ZABOK

Izvor: Zagorski list

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content