Novosti

Razvoj sportsko-rekreativne platforme u Zaboku – reKREATOR

Cilj projekta je poboljšanje javnih usluga i sadržaja za bolju kvalitetu života građana i povećane atraktivnostigrada Zaboka kroz izgradnju rekreacijske zone, razvoj modernih sportskih programa i edukaciju građana. Projektom sepotiče razvoj sportsko-rekreacijskih sadržaja uz rijeku Krapinicu izgradnjom zone za rekreaciju i opuštanje koja će biti okupljalište građana te pružati sve mogućnosti za aktivan odmor. Kroz ovaj projekt dodatno će se obogatiti šetalište uz Krapinicu novim sadržajima: uredit će se pješačke površine (staze, travnjaci) za rekreaciju i boravak u prirodi, izgraditi vježbalište za sve dobne skupine, park za pse, ali i upotpuniti sadržajima za osobe s invaliditetom te će se zelene površine oplemeniti drvećem i grmljem. ReKREATOR se priključuje na BRZO-Biciklističku rutu Zabok-Oroslavje. Projektnim sadržaj omogućit će aktivni boravak u prirodi većeg broja korisnika na kojem će se moći organizirati veća događanja, kako sportsko-rekreacijskog obilježja, tako i društvenog karaktera namijenjen svim dobnim skupinama i svim tipovima korisnika.

Projekt je u skladu sa Planom rada Europske unije u području sporta (2017.-2020.) i to u cilju doprinosa razvoju sporta na amaterskoj razini u EU-u, ključnim predmetima 2. Gospodarska dimenzija sporta, posebice inovacije u sportu, te sport i jedinstveno digitalno tržište; 3. Sport i društvo, posebice socijalna uključenost, uloga trenera, obrazovanje u sportu i s pomoću njega, sport i zdravlje, sport i okoliš te sport i mediji, kao i sportska diplomacija.

Status: prijavljen 06.07.2020.

Poziv: Grassroots sport programmes and infrastructure innovation

Poveznica: https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/grassroots-sport-infrastructure-innovation_en

Nositelj projekta: Grad Zabok

Voditelj projekta: Kruno Čačko, dipl.iur.

Ukupna vrijednost projekta: 599.340,40 €

Bespovratna sredstva: 479.472,32 €

Proračun Grada Zaboka: 119.868,08 €

Izvor financiranja: Europska komisija

Nadležno tijelo: Europska komisija, Directorate-general for education, youth, sport and culture

Skip to content