Novosti

Regeneracija i street art

Suradnjom između Regeneracije i street art umjetnika svjetskog glasa – Slavena (Lunara) Kosanovića i Ive (Smack) Kosanovića, iznjedrena je prva intervencija u Zaboku na ovako visokoj razini. Radi se o oslikavanju 41 m dugačkog zida između Regeneracije i Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću koji je na taj način postao medij za prenošenje poruke univerzalnim jezikom street art-a, povezujući na taj način mlade kreativne generacije koje uče te ekološki osviještenu i kreatvnu proizvodnju. Više možete pročitati na https://www.regeneracija.hr/index.php/hr/novosti/184-lunar-i-regeneracija-u-zajednickom-projektu.

Skip to content