Novosti

Regionalna konferencija “Radeći zajedno – Suzbijanje korupcije Grad po Grad” 29. 1. 2011. u Budimpešti

Grad Zabok je uz Grad Vrbovec sudjelovao u međunarodnom projektu “Gradovi bez korupcije – gradovi s budućnošću” kojeg je pokrenuo FPDL (Partners Foundation for Local Development) iz Rumunjske, a potpomaže Local Government Initiative (LGI) iz Mađarske, kako bi se u zemljama jugoistočne Europe promovirao inovativan, praktičan pristup liječenju i sprečavanju korupcije u lokalnim upravama i zajednicama. Projekt završava međunarodnom konferencijom u Budimpešti 29. 1. 2011.

Projekt je u Hrvatskoj proveo CHRONOS Info, konzultantska kuća sa velikim i dugotrajnim iskustvom na projektima iz područja reforme i razvoja javne administracije i razvoja zajednice. Sudjelujući u projektu gradovi Vrbovec i Zabok postali su pilot gradovi i inkubatori znanja i inovativnog pristupa prevenciji i sprečavanju korupcije.

U razdoblju od siječnja do prosinca u Gradskoj upravi odrađene su 4 radionice u kojima su učestvovali zaposlenici Gradske uprave i komunalnih tvrtki s područja grada na kojima su identificirana područja najosjetljivija na korupciju.

Radionice su osmišljene kao trening s ciljem izgradnje zajedničkog razumijevanja osnovnih pojmova vezanih uz strateško planiranje za sprječavanje korupcije: viziju, ciljeve, probleme i mogućnosti, strategije, sudionike.

Glavni cilj ovog programa osim sprečavanja korupcije je povećanje povjerenja i poštovanja građana i stanovnika Zaboka, tvrtki i ulagača u kapacitet i integritet lokalne uprave i implicitno u budućnost grada Zaboka.

Nakon odrađenih antikorupcijskih radionica, koje su počele u travnju a trajale do prosinca 2010., obrađeni su svi rezultati radionica i u siječnju 2011. je donijet finalni dokument „Strategija sprečavanja i prevencije korupcije“ za gradove Vrbovec i Zabok u kojem su razrađeni radni ciljevi i detaljne aktivnosti te akcijski plan po kojem će polaznici unaprijediti procese unutar svojih Gradskih uprava.

Dokumenti strategije biti će predstavljeni 29.01. 2011. u Budimpešti na regionalnoj antikorupcijskoj konferenciji “Radeći zajedno – Suzbijanje korupcije Grad po Grad” koju organiziraju Rumunjska nevladina organizacija FPDL i LGI (Local Government Initiative of the Open Society Institute).

Gradonačelnik, <_st13a_personname>Ivan Hanžek će na konferenciji predstaviti Grad Zabok, Gradsku upravu, iznijeti razloge zbog kojih je odlučio sudjelovati u ovom pilot projektu, kakve su impresije o projektu i njegovoj realizaciji.

U svojoj prezentaciji će iznijeti da se Grad Zabok uključio u projekt prije svega zbog aktualnosti problematike i zbog praćenja europskih trendova moderne uprave. Naime, u Gradskoj upravi Grada Zaboka za sada nije bilo korupcije niti nezakonitih radnji, ali nužno je preventivno djelovati i imati instrumente na koji način se osigurati u budućnosti od mogućih koruptivnih radnji.

Iz pripremljenog govora Gradonačelnika citiramo:

Ušli smo bez predrasuda u projekt koji je provela konzultantska kuća CHRONOS Info. Koristim priliku da iskažem zadovoljstvo provedenim projektom. Kroz provedene praktične radionice ili bolje rečeno TRENIG zasnovan na kritičkoj, obuhvatnoj i detaljnoj analizi aktivnosti svih odjela Gradske uprave te u skladu s tim načinjenoj analizi mogućih pojava koruptivnih radnji pomogle su svim sudionicima osvijestiti i prepoznati u kojim dijelovima radnih postupaka i procesa su moguće pojave koruptivnih radnji i što poduzeti da do njih ne dođe.

Ono što još želim posebno istaknuti je da je donijet Strateški plan prevencije korupcije u lokalnoj upravi u gradu Zaboku, pa je u tom smislu kao strateški dokument temelj za vrlo konkretnu provedbu niza radnji i postupaka kao i praćenje i kontrolu učinjeno. Kao javni dokument on vodstvo i sve zaposlenike gradske uprave obavezuje na provedbu planiranih aktivnosti i postizanje planiranih ciljeva i time ostvarenje vizije grada kao sredine

Preporučamo jedinicama lokalne samouprave donošenje Strategije, već danas, jer se moramo osigurati od sve prisutnije korupcije u svim sferama života i rada.

ovdje možete preuzeti

Download Microsoft_PowerPoint___CHRONOS_Project_Presentation_Budapest_2011.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content