Novosti

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste prema novoizgrađenoj Područnoj školi u Martinišću

U tijeku je investicija rekonstrukcije nerazvrstane ceste prema novoizgrađenoj Područnoj školi u Martinišću. Radove izvodi obrt Strojni iskop transport Zajec, Zabok a vrijednost istih iznosi 265.000,00 kn. Radove se izvode sukladno projektnoj dokumentaciji izrađenoj od strane ZAGORJE PRO-KON, Zabok. Planirani završetak istih očekuje se do polovice svibnja 2018.g. U sklopu rekonstrukcije predmetne ceste planira se izgradnja kolnika za dvosmjeran promet, pješačke staze i nove javne rasvjete sa spojem na Županijsku cestu. Uz Županijsku cestu planira se izgradnja dijela nogostupa kako bi se djeci omogućio nesmetan prilaz novoizgrađenoj školi. Također se planira izvesti priključak na sportsku građevinu NK Đalski, te je obnovljen priključak vode za istu građevinu.

Pripremio: Danijel Tuđa, ing.građ.

Download Cesta-Martini-e.pdf
Skip to content