Novosti

Rekonstrukcija sanitarnih prostora i cjevovoda Dječjem vrtiću Zipkica će donijeti značajne uštede

U tijeku su radovi u Dječjem vrtiću Zipkica u Zaboku za koje su sredstva dobivena, među ostalim, i od Ministarstva za demografiju, mlade i socijalnu politiku.

U tijeku su radovi na rekonstrukciji cjevovoda i sanitarnih prostora u Dječjem vrtiću Zipkica u Zaboku. Tijekom prethodne godine tvrtka ARHINATURA d.o.o. je izradila projektnu dokumentaciju za energetsku obnovu vrtića, koja je između ostalih mjera, odnosno sanacije kosih krovova i dijela ravnog krova, toplinske izolacije vanjskih zidova te ugradnja zaštite od prekomjernog osunčanja na dijelu prozora vertikalne komunikacije, predviđala i rekonstrukciju cjevovoda grijanja i sanitarne tople vode uz rekonstrukciju sanitarnih prostora prizemlja i prvog kata objekta. Vrijednost projektne dokumentacije iznosila je 55.000 kuna. Sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji proveden je postupak javne nabave, te kao izvođač odabran obrt VODOLIM iz Donje Stubice.

Vrijednost ugovora iznosi 1.287.450 kuna. Ministarstvo za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku raspisalo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama i dječjim vrtićima, na koji se Grad Zabok prijavio i ostvario sufinanciranje predmetnog projekta u iznosu od 364.922 kuna.

– Aktivnosti koje se provode odnose se na rekonstrukciju cjevovoda grijanja i sanitarne tople vode uz rekonstrukciju sanitarnih prostora prizemlja i prvog kata objekta. Postojeće čelične cijevi su korodirale i počele su propuštati, a instalacije sanitarne vode koje se vode su također u lošem stanju. Pune su kamenca, a ventili se ne mogu zatvarati jer su istrošeni – objasnio nam je stručni suradnik za infrastrukturu u Gradu Zaboku Danijel Tuđa dodajući kako se vrši potpuna rekonstrukcija sanitarnih čvorova, odnosno vodovoda, kanalizacije, keramike i sanitarnih predmeta. Tuđa je objasnio kako će radovi koji se izvedu donijeti značajne uštede u troškovima održavanja objekta i potrošnje vode.

Skip to content