Novosti

Rekonstrukcija Ulice K.Š. Gjalskog

U sklopu rekonstrukcije Ulice K. Š. Gjalskog od Radničkog naselja do križanja s Ulicom 103. brigade u Zaboku ruši se stari dotrajali betonski zid prema spomenutoj ulici, a za koji smo dobili suglasnost od HŽ Infrastrukture za rušenje. Također pregovaramo s HŽ Infrastrukturom o mogućnosti rušenja gospodarske zgrade koja se nalazi na samoj međi prema javnom dobru-ulici. Ista zgrada je potencijalna opasnost za buduće korisnike nogostupa – pješake (mogućnost pada crijepa ili dijela zida na prolaznike).

U sklopu predmetne rekonstrukcije planira se izgradnja drenaže kako bi se riješio učestali problem podzemnih voda, izgradnja oborinske odvodnje (slivnika), izgradnja ceste s dva kolna traka po 3 metra, desni skretač na raskrižju s Ulicom 103. Brigade, izgradnja parkirnih uzdužnih mjesta, izgradnja javne rasvjete. Vrijednost radova je 700.000,00 kuna, a iste izvodi Strojni iskop-transport ZAJEC, Špičkovina 12, Zabok. Cjelokupan projekt bi trebao završiti do konca svibnja, a radove financira Grad Zabok .

Skip to content