Novosti

Rezultati državne mature naših gimnazijalaca u šk. god. 2015./2016.

Generacija maturantica i matutranata koja je upravo otišla iz Gimnazije ljestvicu postignuća je svojim zalaganjem, gimnazijskim uspjehom kao i rezultatima na Državnoj maturi ponovno podigla na jednu visoku razinu. Istaknuli bi učenicu koja je ostvarila drugi rezultat generacije iz hrvatskog jezika i šesti rezultat generacije iz logike.

U tablici su navedeni samo učenici koji su suglasni sa javnom objavom svojih rezultata državne mature, a sa odličnim i vrlo dobrim uspjehom.

Izvor: http://www.gimagm.hr/rezultati-drzavne-mature-sk-god-2015-2016/

Skip to content