Novosti

Rezultati Poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima

Gradu Zaboku odobreno je 364.922,00 kn za projekt racionalne uštede energije i toplinske zaštite za Dječji vrtić Zipkica.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje rezultate Poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/ dječjim vrtićima u 2018. godini.

Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganje u projektiranje, izgradnju/nastavak izgradnje ili nadogradnju objekata, sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju objekata ili dijela objekata, opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša, uređenje vanjskih terena te energetsku obnovu objekata dječjih vrtića. Sredstvima Programa pomoći će se jedinicama lokalne samouprave, osnivačima dječjih vrtića, u provedbi projekata. Ulaganje u objekte dječjih vrtića pridonijet će poboljšanju materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Sredstva za provođenje Programa osigurana su u „Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu“ (NN 124/17), aktivnost A 788018 – Provedba mjera demografske i migracijske politike. Sredstva osigurana za 2018. i 2019. iznose ukupno 117.500.000,00 kuna. Izvršnost Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za iznos sredstava koja su planirana na A 788018 u projekciji za 2019. god. u iznosu 50.000.000,00 kn, uvjetovana je prethodno dobivenom suglasnosti Vlade RH za preuzimanje obaveza po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama. Po dobivenoj suglasnosti Vlade RH, a na temelju Odluke o raspodjeli financijskih sredstava pristupiti će se sklapanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sa korisnicima. Prijavitelji će biti i pisano obaviješteni o odabiru. Odluku o raspodjeli sredstava namijenjenih sufinanciranju projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima možete preuzeti ovdje Listu odobrenih projektnih prijedloga možete preuzeti ovdje Listu odbijeni projektnih prijedloga možete preuzeti ovdje

Skip to content