Novosti

Selekcija kandidata za rad u SR Njemačkoj

Selekcija se odnosi na sva zanimanja, uključujući i medicinske sestre i tehničare s položenim stručnim ispitom, osim vozača. Kandidati koji se prijavljuju moraju biti hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, imati završenu najmanje srednju školu i dobro znanje njemačkog jezika, biti stari između 18 i 40 godina.

Izuzetak su medicinske sestre i tehničari s položenim stručnim ispitom u Republici Hrvatskoj koji mogu biti stariji od 40 godina te se mogu kandidirati za trajno zaposlenje u SR Njemačkoj.

Kandidati moraju priložiti prijavu (obrazac Bewerbung ispunjen na njemačkom jeziku), sliku u boji formata za putovnicu novijeg datuma, presliku hrvatske putovnice, kratki životopis na njemačkom jeziku, ovjerenu presliku svjedodžbe o završenoj školi na hrvatskom jeziku i prijevod na njemački, dokaz o ranijem radu (presliku radne knjižice) te ukoliko kandidat ima poznatog poslodavca može priložiti garanciju ili radni ugovor te ukoliko je pohađao školu u SR Njemačkoj prilaže kopije svjedodžbi. Svjedodžbe svih razreda srednje škole i uvjerenje o položenom stručnom ispitu prilažu isključivo medicinske sestre i tehničari.

Osobe koje su završile školovanje van Republike Hrvatske nakon 8. listopada 1991. prilažu potvrdu o priznavanju završne svjedodžbe (uz prijevod na njemački jezik). Izdavanje potvrda u nadležnosti je Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Kandidati na odabir donose originalne dokumente zbog usporedbe.

Odabir kandidata održat će se od 15. do 17. ožujka u prostorima Središnje službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Zagrebu. Dokumentacija se može predati najkasnije do 1. ožujka u Područnoj službi Krapina i ispostavama Zabok, Pregrada, Klanjec, Donja Stubica i Zlatar Bistrica svaki radni dan od 7 do 15 sati gdje se mogu dobiti sve potrebne informacije i obrasci. (zl)

Izvor: Zagorski list

Skip to content