Novosti

SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA

Prihvaćeni su godišnji izvještaji o proračunu Grada Zaboka za 2013. godinu za koju su prihodi ostvareni u visini 48, 96 milijuna kuna, što je 100, 14 posto planiranoga

U sastavu Gradskoga vijeća ponovno je došlo do zamjene člana, ovaj put sa nezavisne liste Branka Piljeka, na čije je mjesto sada došao Dragutin Tisanić, koji je na početku sjednice potpisao prisegu. Na sjednicu su ovaj put došli svi vijećnici iz oporbe osim predstavnika ZDS-a Željka Beline. Njihova nazočnost manifestirala se na početku sjednice iskrenjem u raspravi sa predsjednikom vijeća i gradonačelnikom, pa je oporba zatražila deset minutnu stanku. Nakon toga sjednica je nastavljena u mirnijem tonu.

Proračun se puni prema planovima

Prihvaćeni su godišnji izvještaj o proračunu Grada Zaboka za 2013. godinu s pripadajućim dokumentima, izvješćima i programima. Zabok je među rijetkim gradovima i općinama čiji se proračun puni kako je planirano. Lani su ostvareni prihodi 48,96 milijuna kuna, što je 100,14 posto planiranoga. Svi izvorni prihodi su ostvareni, a najviše se trošilo u komunalnoj izgradnji za nogostupe, ceste, javnu rasvjetu i sustav odvodnje i kanalizacije. Tu su još i kapitalna ulaganja u kulturu, održavanje javnih površina, cesta i javne rasvjete. Od lani čekaju utrošak sredstva kredita iz 2006. rezervirana za drugu fazu izgradnje ceste i mosta u gospodarskoj zoni, što će se realizirati ove godine. Bez rasprave su prošli i financijski izvještaji Dječjega vrtića Zipkica, Pučkoga otvorenog učilišta, Zagorske javne vatrogasne postrojbe i Komunalnoga Zabok. Nakon kraće rasprave usvojena je odluka da se izbori za članove vijeća mjesnih odbora provedu zajedno sa predsjedničkim izborima krajem godine. Koristit će se isti birački odbori, a izbori će se provestiprema istim pravilima kao i lokalni.

Izabrana ravnateljica Gradske knjižnice

Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja za ravnateljicu Gradske knjižnice K. Š. Gjalskog izabrana je Branka Vrbanec. Na kraju sjednice gradonačelnik je upoznao vijećnike o aktualnim i predstojećim investicijama na području Zaboka, a vijećnici su postavili desetak pitanja. Dragutin Tisanić se založio za rješavanje problema prilaznog puta na odvojku za kuću Ivice Bašića u Tisanić Jarku, uređenje jednoga odvodnog kanalaizmeđu kućnih brojeva 32 i 33, popravak puta u naselju Kadi te potrebi veće kontrole dopreme kamenoga materijala za potrebe mjesnih odbora. Bila je i kraća rsprava o početku rada Turističkoga ureda i zapošljavanja direktora Turističke zajednice, što je odgođeno radi čekanja novih zakonskih rješenja, a najavljena je i izrada plana održavanja manifestacija u gradu Zaboku, kako bi se izbjeglo istovremeno održavanje pojednih programa. Čulo se i da će se promijeniti koncepcija održavanja proslave Dana grada Zaboka.(nca)

Usvojena je odluka da se izbori za članove vijeća mjesnih odbora provedu zajedno sa predsjedničkim izborima krajem godine. Koristit će se isti birački odbori, a izbori će se provestiprema istim pravilima kao i lokalni.

Izvor: Zagorski list

Skip to content