Novosti

Škola za umjetnost, dizjn, grafikuI odjeću Zabok potpisala ugovor o dodjeli financijskih potpora za male projekte i građanske akcije

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društvaje u srijedu, 16. prosinca u prostorima Istarske razvojne agencije (IDA) u Puli održala javno potpisivanje ugovora s ovogodišnjim korisnicima financijskih potpora za Zakladine natječaje „Mali projekti u zajednici“ i građanske akcije: „Naš doprinos zajednici“.

Ravnateljica Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok Božica Šarić potpisala je ugovor za odobrenu građansku akciju „Još smo uvijek željni znanja“ s idejom podržavanja međugeneracijske solidarnosti, koja je prepoznata kao značajna za lokalnu zajednicu te financijski podržana.

Cilj akcije je senzibilizacija mladih i cjelokupne lokalne zajednice za potrebu stvaranja kvalitetnijeg životnog ozračja pripadnika treće životne dobi u interakciji s mladima te obogaćivanje načina života novim znanjima i vještinama putem informatičkog opismenjavanja. Sve predviđene aktivnosti planirane su u periodu od siječnja do ožujka 2016. godine.

Aktivnosti se odnose na održavanje tri akcijske informatičke radionice na kojima će sudjelovati sveukupno 25 osoba starije životne dobi u suradnji s mladim volonterima Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok. Voditeljica projektnih aktivnosti je profesorica Janja Blažević Roginić.

Nakon provedbe akcije koja će se održati od 17.-19. ožujka 2016. očekujemo veću socijalnu uključenost osoba treće životne dobi te podizanje kvalitete života svih generacija i aktivno korištenje slobodnog vremena mladih.

Natječaj za građanske akcije “Naš doprinos zajednici” Zaklada provodi na temelju Sporazuma o partnerstvu u provedbi proširenog Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva u RH potpisanog s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva. U cilju mu je potaknuti rješavanje konkretnih problema u lokalnoj zajednici, povećanje građanskog aktivizma i volonterstva, te umrežavanje privatnog, javnog i civilnog sektora.

Maksimalni iznos potpore po akciji bio je 13.000,00 a ukupno je dodijeljeno 183.993,00 kn. Osim za Istarsku, ovaj natječaj Zaklada provodi i na području Primorsko-goranske, Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Krapinsko-zagorske županije, te je moguće financirati po tri projekta u svakoj županiji.

“Ova građanska akcija provedena je zahvaljujući financijskoj potpori Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content