Novosti

Škola za umjetnost, dizjn, grafikuI odjeću Zabok potpisala ugovor o dodjeli financijskih potpora za male projekte i građanske akcije

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društvaje u srijedu, 16. prosinca u prostorima Istarske razvojne agencije (IDA) u Puli održala javno potpisivanje ugovora s ovogodišnjim korisnicima financijskih potpora za Zakladine natječaje „Mali projekti u zajednici“ i građanske akcije: „Naš doprinos zajednici“.

Ravnateljica Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok Božica Šarić potpisala je ugovor za odobrenu građansku akciju „Još smo uvijek željni znanja“ s idejom podržavanja međugeneracijske solidarnosti, koja je prepoznata kao značajna za lokalnu zajednicu te financijski podržana.

Cilj akcije je senzibilizacija mladih i cjelokupne lokalne zajednice za potrebu stvaranja kvalitetnijeg životnog ozračja pripadnika treće životne dobi u interakciji s mladima te obogaćivanje načina života novim znanjima i vještinama putem informatičkog opismenjavanja. Sve predviđene aktivnosti planirane su u periodu od siječnja do ožujka 2016. godine.

Aktivnosti se odnose na održavanje tri akcijske informatičke radionice na kojima će sudjelovati sveukupno 25 osoba starije životne dobi u suradnji s mladim volonterima Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok. Voditeljica projektnih aktivnosti je profesorica Janja Blažević Roginić.

Nakon provedbe akcije koja će se održati od 17.-19. ožujka 2016. očekujemo veću socijalnu uključenost osoba treće životne dobi te podizanje kvalitete života svih generacija i aktivno korištenje slobodnog vremena mladih.

Natječaj za građanske akcije “Naš doprinos zajednici” Zaklada provodi na temelju Sporazuma o partnerstvu u provedbi proširenog Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva u RH potpisanog s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva. U cilju mu je potaknuti rješavanje konkretnih problema u lokalnoj zajednici, povećanje građanskog aktivizma i volonterstva, te umrežavanje privatnog, javnog i civilnog sektora.

Maksimalni iznos potpore po akciji bio je 13.000,00 a ukupno je dodijeljeno 183.993,00 kn. Osim za Istarsku, ovaj natječaj Zaklada provodi i na području Primorsko-goranske, Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Krapinsko-zagorske županije, te je moguće financirati po tri projekta u svakoj županiji.

“Ova građanska akcija provedena je zahvaljujući financijskoj potpori Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva”

Skip to content