Novosti

Smjernice za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice namijenjene lokalnim sudionicima

Vodič za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice (CLLD) izdan je početkom programskog razdoblja 2014. – 2020. kako bi onima koji su izravno uključeni u lokalne akcijske grupe dao neke praktične alate i prijedloge za provedbu CLLD-a u raznim kontekstima.

Vodič je komplementaran sa “Smjernicama za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice u Europskim strukturnim i investicijskim fondovima” koje su izdale glavne uprave za ESI fondove kako bi tijelima u državama članicama pomogle da stvore uvjete za učinkovito korištenje CLLD-a u svojim sporazumima o partnerstvu te da ga ugrade u svoje programe.

Vodič bi trebao biti relevantan i u smislu pružanja argumenata gradovima i socijalnim organizacijama da je CLLD učinkovit alat kojime mogu odgovoriti na neke od izazova s kojima se suočavaju te ilustriranja kako se mogu koristiti Europski socijalni fond i Europski fond za regionalni razvoj.

Smjernice za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice namijenjene lokalnim sudionicima

www.hmrr.hr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content