Novosti

Sportska dvorana – montaža čelične konstrukcije

Nastavljaju se radovi na izgradnji sportske dvorane. U sadašnjoj fazi radovi obuhvaćaju montažu čelične konstrukcije dvorane kako je to prikazano na pridodanim fotografijama.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content