Novosti

ŠPORTSKA ZAJEDNICA GZ–Poziv na edukaciju vezanu uz Javni poziv za financiranje projekata/ programa 11.2. 2016. u 17,00 sati

EDUKACIJA vezana uz Javni poziv za predlaganje projekata/programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2016. godinu, održati će se u četvrtak, 11. veljače 2016. godine u 17,00 sati u Velikoj galeriji Grada Zaboka, Zivtov trg 10.

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Športska zajednica grada Zaboka donijela je 02.02.2016. godine na sjednici Izvršnog odbora Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu, a u skladu s Ugovorom o prijenosu financijskih sredstava iz Proračuna Grada Zaboka za zadovoljavanje javnih potreba u sportu.

Financijska sredstva u visini =1.450.000,00 kn rasporediti će se sportskim udrugama putem javnog poziva, a potrebne dokumente i obrasce možete preuzeti u nastavku:

KRITERIJI I MJERILA ZA PROGRAMIRANJE I FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA SPORTA NA RAZINI GRADA ZABOKA


ODLUKA IZVRŠNOG ODBORA O NAČINU RASPODJELE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA


TEKST JAVNOG POZIVA


GODIŠNJI PLAN NATJEČAJA


UPUTE ZA PRIJAVITELJE


OBRAZAC OPISA PROGRAMA


OBRAZAC PRORAČUNA PROGRAMA


IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA


OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU


OBRAZAC ZA PROCJENU KVALITETE PRIJAVE


OBRAZAC UGOVORA O FINANCIRANJU


OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA


OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA

Rok za podnošenje prijedloga projekata ili programa je 30 dana, a završava 04. ožujka 2016. godine. Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: info@sz-zabok.hr.

Skip to content