Novosti

‘Središte Zaboka sa sjeverne i s južne strane pruge je područje s najviše nepropisno parkiranih vozila’

U Gradu Zaboku zaposlena su dva prometna redara. Provjerili smo što se sve promijenilo u prometu njihovim dolaskom.

Na zahtjev gradskih vijećnika, zaključkom gradonačelnika Grad Zabok u jesen 2019. godine ustrojio je službu prometnog redarstva sa ciljem povećanja razine prometne discipline, pomoći sudionicima u prometu te sigurnijeg i kvalitetnijeg odvijanja prometa. U gradu Zaboku zaposlena su dva prometna redara, svaki na četverosatno radno vrijeme. – Od početka svog rada prometni redari sukladno svojim ovlastima također upravljaju i prometom na području grada kako bi pomogli svim sudionicima u prometu u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg odvijanja prometa. Kao primjer možemo istaknuti suradnju s osnovnom školom kada su prometni radari prije i nakon završetka nastave u osnovnoj školi upravljali prometom na semaforiziranom raskrižju u Zaboku tijekom izvođenja radova na istom. Također, prometni redari upravljaju prometom i pri opažanju povećanih zagušenja u prometu izazvanih npr. tijekom izvođenja raznih građevinskih radova u gradu i sl. – rekli su nam iz Grada Zaboka.

Ovlasti prometnih redara

Ovlasti prometnih redara su poslovi nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i upravljanja prometom što proizlazi iz članka 5. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. – Potrebno je istaknuti da su u periodu od ustrojavanja službe do ožujka 2020. godine prometni redari djelovali preventivno razgovarajući s vozačima te ostavljajući opomene na nepropisno zaustavljenim i parkiranim vozilima. Pri tome osim samih prometnih redara i Grad Zabok je javnim putem pozivao sve vozače da ubuduće ne čine prekršaje te ih ujedno zamolio za suradnju te korektan odnos prema prometnim redarima, kako bi im stvorili uvjete za kvalitetnije izvršavanje svakodnevnih obveza – objasnili su iz Grada dodajući da su po završetku preventivnog razdoblja od nekoliko mjeseci, od ožujka 2020. godine do danas na području Grada Zaboka prometni redari kao ovlaštene službene osobe izvršenim očevidima utvrdili i fotodokumentirali da je više od 600-tinjak vozača počinilo prekršaj po nekoj od osnova iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama o čemu su vozači obaviješteni putem „Obavijesti o počinjenom prekršaju“ ili kasnije u postupku „Obaveznim prekršajnim nalogom“.

Novčane kazne

– Tijekom svog rada i obnašanja dužnosti, prometni redari ističu središte grada kako sa sjeverne tako i sa južne strane željezničke pruge kao područje najvećeg broja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila. Što se tiče eventualnog smanjenja broja prekršaja teško je komentirati sam broj s obzirom da nemamo evidentiran broj prekršaja iz prethodnih godina za isto razdoblje no prometni redari ističu kako je primjetna povećana kultura u prometu i sve veći broj vozača koji se pridržavaju Zakona i propisno parkiraju – objasnili su iz Grada Zaboka. Što se pak tiče novčanih kazni, one su za nepropisno zaustavljanje i parkiranje vozila propisane su Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Za nepropisno zaustavljanje i parkiranje novčana kazna iznosi 300 kuna, a za parkiranje vozila na mjestu rezerviranom za osobe s invaliditetom novčana kazna je 700 kuna. Za nepoštivanje ograničenja, zabrana i obveza izraženih pomoću postavljenih prometnih znakova propisana je novčana kazna od 500 kuna. Novčanom kaznom u iznosu od 5 000 do 15 000 kuna kaznit će se za prekršaj vlasnik vozila, odnosno osoba kojoj je vozilo povjereno ili odgovorna osoba u pravnoj osobi ako, u roku od 15 dana, ne da vjerodostojan dokaz o osobi koja je upravljala vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja. Na današnji dan (31. kolovoz) od početka vršenja očevida i utvrđivanja prekršaja po nekoj od osnova iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, temeljem riješenih prekršajnih postupaka u gradsku blagajnu uplaćeno je 98.805,67 kuna.

Mladen Golubović, prometni redar


Iskustva s građanima imam još od bivšeg posla gdje sam radio kao kontakt policajac u Policijskoj postaji Zabok te mi je to pomoglo na novom radnom mjestu. Problema s građanima nije bilo, osim pojedinačnih ekscesa gdje su neki našli uvrijeđeni jer su sankcionirani od strane prometnog redara. Vidi se pomak našim dolaskom i usadili smo im svijest da izbjegavaju parkirati na nogostupima, ali ima još pojedinačnih slučajeva gdje vozači nepropisno parkiraju na invalidska mjesta, a nemaju znak pristupačnosti. Ljudi su shvatili da smo tu, da sankcioniramo zasad ono što je zločesto i nepotrebno – kaže Golubović.

Skip to content