Novosti

ŠTO SU GRADONAČELNICI I NAČELNICI DOGOVORILI NA KOLEGIJU SA ŽUPANOM

U Krapini je održan kolegij župana Krapinsko-zagorske županije Željka Kolara te zagorskih gradonačelnika i načelnika. Između ostalog, predstavljen je projekt obnove javne rasvjete u svim zagorskim gradovima i općinama.

U planu je zamjena oko 2000 rasvjetnih tijela, za što će biti potrebno izdvojiti 10 milijuna kuna. Župan Kolar naglasio je da je bitno da svi gradonačelnici i načelnici podrže projekt, jer jedino na taj način će se moći konkurirati za dodjelu bespovratnih sredstava, moguće i u stopostotnom iznosu.

Iskoristio je priliku i da gradonačelnike i načelnike podsjeti da je Županija oformila Garantni fond koji će tijekom godine narasti do četiri milijuna kuna, a iz kojeg će gradovi i općine moći tražiti novac za troškove izrade projektne dokumentacije.

Na jučerašnjem kolegiju direktor Mario Mihovilić predstavio je Studiju odvodnje, tj. pripremu projekata za izgradnju sustava odvodnje, na području Zagorskog vodovoda. Izgradnja sustava odvodnje predviđena je kroz nekoliko faza, od čega je prioritet aglomeracija Zabok i Zlatar.

Kao veći problem istaknuto je riješavanje imovinsko – pravnih odnosa. Aglomeraciju Krapina prezentirala je Katarina Posilović direktorica Krakom-a.

Jedna od točaka dnevnog reda bila je sufinanciranje rada logopeda na području KZŽ koju je prezentirala zamjenica župana Jasna Petek. Spomenula je kako prema istraživanju zagorske podružnice Hrvatskog logopedskog društva gotovo 33 posto djece u Krapinsko – zagorskoj županiji ima neki jezično – govorni poremećaj.

Cilj je ustanoviti zajednički model za Krapinsko – zagorsku županiju, u koji bi bili uključeni domovi zdravlja, jedinice lokalne samuprave i Opća bolnica Zabok.

Izvor: Radio Stubica

Skip to content