Dom zdravlja KZŽ

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

KONTAKT PODACI

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije Mirka Crkvenca 1, 49000 KRAPINA

OIB: 62349405673 MB: 1711270 Žiro-račun: HR4223900011100309109 otvoren pri Poštanskoj banci

Telefon:

049/371-622

049/371-602

049/370-564 049/370-565

Faks: o49/301-418

e-mail: info@dzkzz.hr

AMBULANTA ZABOK

Radno vrijeme ordinacija

prije podne: 07:00 - 14:30h

poslije podne: 13:00 - 20:30h

 AMBULANTA ZABOK

Radno vrijeme ordinacija

prije podne: 07:00 - 14:30h

poslije podne: 13:00 - 20:30h

Opća/obiteljska medicina

 

Ordinacija obiteljske medicine  mr. sc. Ana Šimunović - Šublin, dr. med. spec. med. rada Matije Gupca 60, Zabok  Radno vrijeme: UTO i ČET - prije podne, PON, SRI i PET - poslije podne

049/501-030

 

Spec. ord. obiteljske medicine  mr. sc. Karmen Ciglar, dr. med. spec. obit. med. Trg sv. Jelene 6, Zabok Radno vrijeme: neparni dani - prije podne, parni dani - poslije podne

049/221-001

 

Spec. ord. obiteljske medicine Vesna Vlahek-Turkalj, dr. med. spec. obit. med. Trg sv. Jelene 6, Zabok  Radno vrijeme: neparni dani - prije podne, parni dani - poslije podne

049/222-034

Spec. ord. obiteljske medicine Branko Fotivec, dr. med. spec. obit. med. Trg sv. Jelene 6, Zabok  Radno vrijeme: parni dani prije podne, neparni dani - poslije podne

049/501-930

Ordinacija opće medicine Kornelija Belina, dr. med. spec. obit. med. Trg sv. Jelene 6, Zabok  Radno vrijeme: parni dani - prije podne, neparni dani - poslije podne

049-222-475

Dentalna zaštita

 

Ordinacija dentalne medicine mr.sc. Klaudija Perić, dr. dent. med. Stjepana Radića 13, Zabok Radno vrijeme: parni dani - prije podne, neparni dani - poslije podne

049/222-255

Ordinacija dentalne medicine mr. sc. Vesna Prkačin - Beljan, dr. dent. med. Kumrovečka 1, Zabok  Radno vrijeme: neparni dani - prije podne, parni dani - poslije podne

049/226-570

 

 

Ordinacija dentalne medicine Vesna Sinković, dr. dent. med I. i Cvijete Huis 8, Zabok  Radno vrijeme: neparni dani - prije podne, parni dani - poslije podne

049/222-352

Ordinacija dentalne medicine Ivana Zubić, dr. dent. med. Trg sv. Jelene 6, Zabok  Radno vrijeme: neparni dani - prije podne, parni dani - poslije podne

049/221-336

 

Zdravstvena zaštita predškolske djece

 

Spec. pedijatrijska ordinacija Štefanija Sirovec - Mikša, dr. med. spec. pedijatar Trg sv. Jelene 6, Zabok  Radno vrijeme: parni dani prije podne, neparni dani - poslije podne

049/221-126

 

Zdravstvena zaštita žena

 

 

Ambulanta za zdrav. zaštitu žena  prim. mr. sc. Ljiljana Bilobrk Josipović, dr. med. spec. gin. i opst. Trg sv. Jelene 6, Zabok  Radno vrijeme: parni dani - prije podne, neparni dani - poslije podne

049/553-020

Ambulanta za zdrav. zaštitu žena Ashraf Gouda, dr.spec. gin. i opst. Trg sv. Jelene 6, Zabok  Radno vrijeme: neparni dani - prije podne, parni dani - poslije podne

049/222-404

 

Specijalističke ordinacije

Specijalistička ortodonska ordinacija  Andreja Frajman, dr. dent. med. spec. ortodont Trg sv. Jelene 6 , Zabok  Radno vrijeme: UTO, ČET i PET - prije podne, PON i SRI - poslije podne

049/221-939

Specijalistička ordinacija medicine rada Stela Čivrag Banjac Trg sv. Jelene 6 Radno vrijeme: PON - PET prije podne

049/222-241

Zubotehnički laboratorij Štefica Jurina i Marina Galac Trg Sv. Jelene 6 , Zabok  Radno vrijeme: PON - PET - prije podne

049/222-474

 

Patronaža

 

Patronažna sestra Renata Brezak, bacc. med. techn.

099/3590-948

Radno vrijeme: PON - PET 07:00-15:00

049/221-115

Djelatnost domova zdravlja obuhvaća

  • opću medicinu i patronažu
  • zdravstvenu zaštitu žena i djece
  • zubozdrastvenu zaštitu
  • hitnu medicinsku pomoć i sanitetski prijevoz
  • specijalističko-konzilijarnu djelatnost i medicinu rada
  • laboratorijsku, radiološku i drugu dijagnostiku
  • zaštitu mentalnog zdravlja
  • palijativnu skrb 
  • opskrbu i izradu lijekova te opskrbu medicinskim proizvodima.


Dom zdravlja izdao je u zakup zdravstvenim djelatnicima 90% ordinacija: opće medicine, zubozdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece, ordinacije zdravstvene zaštite žena, ordinacije medicine rada, ordinacije specijalističko konzilijarne djelatnosti te prostorije i medicinsku i drugu opremu dijagnostičkih djelatnosti.

  • Ispiši: