Etički kodeks

 

Etički kodeks Gradske uprave Grada Zaboka preuzimanje 

ETICKI KODEKS
15. prosinca 2016. 333,75 KB


Odluka o imenovanju članova etičkog povjerenstva Grada Zaboka preuzimanje 

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova etičkog povjerenstva Grada Zaboka 

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova etičkog povjerenstva Grada Zaboka 

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Etičkog povjerenstva Grada Zaboka Izvješće Etičkog povjerenstva za 2011. godinu možete preuzeti 

Izvješće Etičkog povjerenstva za 2012. godinu možete preuzeti 
Izvjesce
15. prosinca 2016. 343,5 KB


Izvješće Etičkog povjerenstva za 2013. godinu možete preuzeti 
Izvjesce etickog povjerenstva za 2013. godinu
15. prosinca 2016. 167,75 KB


Izvješće Etičkog povjerenstva za 2014. godinu možete preuzeti 
ETICKO
15. prosinca 2016. 168,4 KB


Izvješće Etičkog povjerenstva za 2015. godinu možete preuzeti 
Izvjestaj Etickog povjerenstva za 2015.
15. prosinca 2016. 33 KB

Izvješće Etičkog povjerenstva za 2016. godinu možete preuzeti

Izvješće Etičkog povjerenstva za 2017. godinu možete preuzeti

Izvješće Etičkog povjerenstva za 2018. godinu možete preuzeti

Izvješće Etičkog povjerenstva za 2019. godinu možete preuzeti

Izvješće Etičkog povjerenstva za 2020. godinu možete preuzeti

Izvješće Etičkog povjerenstva za 2021. godinu možete preuzeti

  • Ispiši: