Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Grada Zaboka za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

Na temelju članka 11. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine br. 29/19 i 98/19) Ured Grada podnosi IZVJEŠĆE o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za 2019. godinu.

Sukladno Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma jedinice lokalne samouprave dužne su nakon završetka poslovne godine objaviti na svojim mrežnim stranicama izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna jedinice lokalne samouprave za redovito godišnje financiranje svake političke stranke zastupljene u predstavničkom tijelu i svakog nezavisnog vijećnika.

Izvješća moraju sadržavati slijedeće podatke: naziv političke stranke, odnosno ime i prezime nezavisnog zastupnika, odnosno nezavisnog vijećnika i naziv neovisne liste odnosno grupe birača s koje je nezavisni zastupnik, odnosno nezavisni vijećnika izabran; ukupan iznos raspoređenih sredstava za svaku političku stranku, nezavisnog zastupnika, odnosno nezavisnog vijećnika, prema odlukama o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje iz članka 10. stavak 1. i 3. Zakona, te ukupan iznos isplaćenih sredstava iz proračuna jedinice lokalne samouprave za svaku političku stranku, nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika za redovito godišnje financiranje.

Navedeni podaci nalaze se u priloženom tabličnom prikazu.

/ 2 0 1 9. G O D I N A/ 

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Grada Zaboka za redovito godišnje financiranje političkih stranaka za 2019. godinu

Izvješće za 2019. godinu
28. veljače 2020. 0 B

/ 2 0 2 0. G O D I N A/ 

ZAKLJUČAK Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Zaboka za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2020. godini

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Zaboka za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2020. godini

/2021. GODINA/

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Zaboka za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2021. godini

  • Ispiši: