Katastar cesta

Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 29. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2016. godine donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama kojom se Odluka o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 25/12.) dopunjuje Popisom nerazvrstanih cesta na području Grada Zaboka.

  • Ispiši:

Priloženi dokumenti