Mjesni odbori

Uloga mjesne samouprave

Pravo na mjesnu samoupravu zajamčeno je Ustavom RH a uređeno Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Grada.

Mjesna samouprava definirana je time kao najneposredniji oblik sudjelovanja građana u upravljanju lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Što to u svakodnevnom životu jednog građana znači, kako on može utjecati na ono što se zbiva u njegovoj ulici, u njegovom kvartu, naselju ?

Odgovor je putem svog mjesnog odbora i izabranih članova u Vijeću mjesnog odbora, a Vijeće mjesnog odbora treba prepoznati probleme na svom području i zajednički sa Gradom utvrditi prioritete vezano primjerice uz razvoj komunalne infrastrukture, prostornog planiranja, kulture i športa, mjera i akcija za zaštitu i unapređenje okoliša te podizanje standarda življenja u cjelini. Isto tako uloga Vijeća mjesnog odbora je da bude  pokretač malih komunalnih akcija na svom području  i aktivnosti  za poboljšanje društvenog života Grada

Tijela gradske vlasti imaju s druge strane obavezu konzultiranja mjesnih odbora i uvažavanja prijedloga i potreba građana u skladu sa proračunskim mogućnostima i utvrđenim  prioritetima.

Izbori za vijeća mjesnih odbora održani su 28. prosinca 2014. godine.

Vijeća mjesnih odbora Grada su konstituirana 26. siječnja 2015. godine i izabrani predsjednici Vijeća mjesnih odbora.

 

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka

 [dokument1]

Zaključak o konstituiranju Vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka

[dokument2]

IZVOD IS STATUTA GRADA ZABOKA

 [dokument3]

  • Ispiši: