Obavijest o postojanju / nepostojanju sukoba interesa

OBAVIJEST O POSTOJANJU / NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

 

Sukladno članku 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16.) naručitelj je obvezan na svojoj internetskoj stranici objaviti popis subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje.

Obavijest:

 Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Grad Zabok, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

  • Ispiši: