Opća bolnica Zabok

  • Ispiši:

Opća bolnica Zabok

ravnatelj:
Tihomir Vančina, dipl. oec.e-mail: tihomir.vancina@bolnica-zabok.hr
 

Bolnica obavlja slijedeću djelatnost: specijalističko-konzilijarnu zaštitu, dijagnostiku, liječenje i medicinsku rehabilitaciju, internu medicinu, kirurgiju, ginekologiju i porodiljstvo i

zdravstvenu njegu, boravak i prehranu pacijenata.

Opća bolnica raspolaže s 249 ležaja.

Bolnička jedinica za centralno naručivanje

Telefon

+385 (0)49 204 - 600

Fax

+385 (0)49 204 - 609

e-mail

NARUCIVANJE@BOLNICA-ZABOK.HR