OSTALI NATJEČAJI I JAVNI POZIVI

 

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Zabok NC ZBK 072 (Ulica sv. Antuna Padovanskog), NC ZBK 068 (Ulica Rebro), NC ZBK 069 (Ulica Rebro I), NC ZBK 070 (Ulica Rebro II), NC ZBK 040 (Ulica Bajeri) i NC ZBK 011 (Ulica Bajeri-Odvojak Bajeri) u Gradu Zaboku

11.10.2019.

                                  REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA                 GRAD ZABOK                Gradonačelnik   KLASA: 340-01/19-01/003 URBROJ:219...

Pročitaj više