OSTALI PROJEKTI

 • Podijeli:

PROJEKT "ZABOK ZA MLADE-ZAJEDNICA PO MJERI MLADIH"

_____________________________________________________________________________________

PROJEKT "IN-LORE" - UVOĐENJE SUSTAVA ZA ZAPRIMANJE I OBRADU E-RAČUNA

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je nositelj projekta "In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities)", s do sada najvećim brojem konzorcijskih partnera, odnosno njih ukupno 80, a jedan od projektnih partnera je i Grad Zabok.

Cilj projekta je poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa (eRačun) od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom „eRačun za državu“.

Svrha projekta je osiguranje tehničkih i organizacijskih preduvjeta s ciljem brže, sigurnije i transparentnije razmjene elektroničkih računa između poslovnih subjekata i lokalne samouprave putem tehnološke osnovice „eRačun za državu“.

Projekt se financira u okviru Programa CEF (Connecting Europe Facility – Instrument za povezivanje Europe) u iznosu od 75% od njegove ukupne vrijednosti.

Trajanje projekta je od 3. rujna 2018.- 3. rujna 2019 .

Postotak sufinanciranja: 75% prihvatljivih troškova

CEF – Telecom 10.148 (EUR)

Grad   Zabok        3.383 (EUR)

UKUPNO:           13.531  (EUR)

Na ovaj način će Grad Zabok ostvariti sufinanciranje procesa uvođenja sustava za zaprimanje i obradu eRačuna, a što je i zakonska obveza javnih tijela, da od 01. prosinca 2018. godine osiguraju zaprimanje eRačuna u postupcima javne nabave za javne naručitelje.

Uvođenje elektroničkog računa donosi brojne koristi u radu javne uprave:

 •              Veću učinkovitost i transparentnost javnog sektora

 •              Digitalizaciju poslovnih procesa

 •              Smanjenje administrativnih troškova

 •              Povećanje produktivnosti u poslovnim procesima

 •              Projekt ima ekološku komponentu

  Projekt In-LoRe, čija je provedba započela 3. rujna 2018. godine i trajat će godinu dana, predstavlja najveći nacionalni projektni konzorcij koji za cilj ima osposobljavanje javne uprave za razmjenu eRačuna, kao i pripremu tijela javne uprave za njihove predostojeće obveze vezane uz primjenu eRačuna.

  Dana 12. listopada 2018. godine, u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, održano je javno predstavljanje projekta "In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities)", kojem su prisustvovale i predstavnice Grada Zaboka.

  Poveznica za vidljivost projekta: https://www.mingo.hr/page/ministar-horvat-2019-mora-biti-godina-digitalizacije-hrvatske

   

  4. rujna 2019.

  Održano Javno predstavljanje projekta Croatian Invoicing for Local and Regional Authorities,  CEF Action No. 2017-HR-IA-0143 dana 3. rujna 2019.

  Organizator konferencije: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

  Mjesto i datum održavanja: u Kino dvorana Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb ; 03. rujna 2019

  Naziv konferencije: Javno predstavljanje projekta Croatian Invoicing for Local and Regional Authorities,  CEF Action No. 2017-HR-IA-0143

  Cilj: upoznati dionike sa rezultatima Projekta in LoRe

  Prisutni ispred Grada Zaboka:

  Marija Sinković, mag.oec., pročelnica Upravnog odjela za financije 

  Zvjezdana Bobek, upr.pravnik, stručni suradnika za javnu nabavu

  Izvještaj sa konferencije. :

  Na konferenciji je prezentirano završno predstavljanje projekta  Croatian InLoRe kojim je završila jednogodišnja suradnja između 80 Partnera i Ministarstva gospodarstva poduzetništva i obrta s ulogom koordinatora. Vrijednost navedenog projekta je ukupno preko 1 mil EUR

  Odvijanje projekta se sastojalo od 4 glave projektne aktivnosti. 65projektnih partnera je registrirano na središnji portal „eRačun za obveznike javne nabave” u svrhu omogućavanja zaprimanja i obrade elektroničkih računa usklađenih s Europskom normom (EN) i provođenja postupka obračuna/likvidacije eRačuna, 54 projektna partnera izvršila su prilagodbe za zaprimanje i obradu elektroničkih računa usklađenih s Europskom normom (EN) te integrirani s platformom „eRačun za državu”- slijedi priprema završnog izvješća projekta (priprema tehničkog dijela te individualna financijska izvješća i konsolidirano financijsko izvješće- ista izrađuje FINA, te dostava dodatne dokumentacije i podataka vezanih uz odabrane uzorke troškova.Obveza čuvanja projektne dokumentacije- Originale projektnih isporuka, mjesečne evidencije rada na projektu i drugu relevantnu projektnu dokumentaciju (npr. dokumentacija nabave) svaki partner čuva kod sebe i to minimalno 5 godina od konačne isplate financijske potpore. Prezentirani su i otvoreni natječaji.

  Postotak sufinanciranja 75% prihvatljivih troškova- prema financijskom izvješću za Grad Zabok projekt je realiziran kako slijedi:

  CEF Telecom 8.907,28  EUR (75%)

  Grad Zabok 2.969.09 EUR

  UKUPNO: 11.876.37 EUR

   

  CEF In LoRe 2visibility 1.dio
  25. studenog 2019. 0 B

  In LoRe visibility2 drugi dio
  25. studenog 2019. 0 B
  Završni visi 2019 InLoRe
  25. studenog 2019. 0 B

  __________________________________________________________________________

  PROJEKT "ZABOK S MLADIMA"

   

  LOKALNI PROGRAM ZA MLADE GRADA ZABOKA 2016. - 2020.

  Lokalni program za mlade
  24. srpnja 2017. 315,79 KB

  Projekt provodi Grad Zabok u partnerstvu s Mrežom udruga Zagor i udrugom Regenerator.


  Projekt financiraju
   Ministarstvo socijalne politike i mladih i Grad Zabok a ukupna vrijednost je 76.280,00 kuna.


  Projekt je počeo 04.11.2015. i trajati će do 03.11.2016.


  Projekt se provodi na području grada Zaboka.


  O projektu

  Cilj projekta je podizanje svijesti mladih i organizacija civilnoga društva o potrebama mladih u Zaboku, aktiviranje mladih te uključenje mladih u sustave donošenja odluka. Kroz zajednički rad udruga i Grada radit će se na jačanju kapaciteta mladih, organizacija civilnoga društva i Grada Zaboka koji će pomoći u stvaranju aktivnog građanstva, razvijati lokalno partnerstvo za projekte i programe mladih te ojačati međusektorsku suradnju.

  Tijekom projekta će se održati edukacije o javnim politikama i politikama za mlade, što je to lokalni program za mlade i kako se uključiti u izradu i provedbu programa. Grad Zabok će imenovati radnu grupu za pripremu nacrta lokalnog programa za mlade koja će koordinirati aktivnosti izrade programa s mladima, organizacijama civilnog društva i drugim dionicima u gradu Zaboku. Provest će se istraživanje o problemima i potrebama mladih čiji će rezultati biti temelj za pripremu nacrta programa. Sam nacrt programa zainteresirana javnost moći će pregledati i komentirati putem internetskog savjetovanja i javne rasprave. Cijeli projekt pratiti će i javne akcije i druženja u svrhu informiranja javnosti, posebice mladih, o projektnim aktivnostima.

   

  Objava 11.11. 2015.

  1. slika - partneri u projektu 

  2. slika - prvi radni sastanak

  3. znak i logotip projekta "Zabok s mladima"

  4. slika - Radna grupa za izradu Lokalnog programa za mlade 2016.-2020.

  ODLUKA O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU LOKALNOG PROGRAMA ZA MLADE GRADA ZABOKA 2016.-2020.  POZIV NA DVODNEVNU RADIONICU ZA IZRADU LOKALNOG PROGRAMA ZA MLADE GRADA ZABOKA 20. I 21. SIJEČNJA 2016.

  Dana 3. veljače 2016. održan prvi sastanak radne grupe za izradu Lokalnog programa za mlade Grada Zaboka. Radna grupa za izradu razgovarala je o metodologiji izrade Programa te o upitniku za mlade koji će biti dostupan za ispunjavanje i online putem. Dogovorena je i sljedeća radionica za mlade koja će se održati ovaj mjesec. 

  Poziv na  jednodnevnu radionicu s mladima u okviru projekta „Zabok s mladima“

  Na radionici će sudionici/ce osmisliti poruke o aktivnom uključenju mladih u društvo koje će se kasnije tiskati na promotivne materijale kako bi se tim porukama informirala javnost o Lokalnom programu za mlade Grada Zaboka. Pozivamo mlade da svoju kreativnost iskoriste na ovoj radionici a također će se govoriti i o radu s mladima na lokalnoj razini.

   

  Projekt "Zabok s mladima" - anketni upitnik

  Pozivamo mlade od 15-30 godina starosti koji žive na području Grada Zaboka na popune anketni upitnik do 29.2. 2016.

  Grad Zabok, Mreža udruga Zagor i udruga Regenerator provode prikupljanje podataka o dostupnosti i važnosti informacija o mladima. Ovaj upitnik provodi se u sklopu projekta Zabok s mladima koji za cilj ima izradu Lokalnog programa za mlade Grada Zaboka koji predstavlja strategiju jačanja položaja mladih u lokalnoj zajednici a financiraju ga Ministarstvo socijalne politike i mladih i Grad Zabok.


  Kako bismo prikupili podatke o trenutnoj situaciji mladih molimo da ispuniš upitnik i na taj način sudjeluješ u kreiranju potrebnih mjera poboljšanja mladih u Gradu Zaboku. 
  Anketu popunjavaju mladi od 15-30 godina starosti koji žive na području Grada Zaboka.

  Link na upitnik nalazi se niže a vrijeme potrebno za popunjavanje upitnika je oko 20 minuta. Zahvaljujemo na suradnji!

  I've invited you to fill out the form Zabok s mladima- anketni upitnik. To fill it out, visit: 
  HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/FORMS/D/1BEATJQP4PHZMJ8NK_NSK9SMLN0H4MOTANR0CNBOW3HO/VIEWFORM?C=0&W=1&USP=MAIL_FORM_LINK

  Upitnik možete ispuniti do 29.02.2016.


  REZULTATI  ANKETNOG UPITNIKA

  Rezultati ankete
  24. srpnja 2017. 251,74 KB


  TIJEK PROVEDBE PROJEKTA "ZABOK S MLADIMA"

  Tijekom projekta održane su radionice, edukacije, te imenovana Radna grupa za pripremu Nacrta lokalnog programa za mlade u sastavu: Ivana Radanović, koordinatorica Mreže udruga Zagor – partnerske udruge u projektu Zabok s mladima,Tin Šemovčan, predsjednik Udruge Regenerator - partnerske udruge u projektu, Jelena Knjaz, predstavnica Mreže udruga Zagor, Karla Trgovec, predsjednica Savjeta mladih Darijo Bivol, predsjednik Udruge Mraz, Gordana Dugorepec i MartinaŠarić, predstavnice Grada Zaboka.

  Tijekom provedbe projekta održale su tri javne akcije koje su rezultirale dobivanjem mnogih prijedloga za poboljšanje života mladih u Zaboku te su se održali sastanci s različitim organizacijama, koje okupljaju mlade, radi izrade što kvalitetnijih mjera Programa.

  Proveden je anketni upitnik o problemima i potrebama mladih, a rezultati su poslužili kao temelj za pripremu nacrta programa. Sam nacrt programa zainteresirana javnost mogla je pregledati i komentirati putem internetskog savjetovanja i javne rasprave.

  Javno predstavljanje Nacrta programa održano je 21. rujna 2016. u Gradskoj galeriji, a internetsko savjetovanje provedeno od 7. 9. 2016. do 7. 10. 2016. Tijekom savjetovanja pristigla su 23 prijedloga/primjedbi od strane četiri subjekta, od toga se 8 odnosilo na sadržajne primjedbe, a 14 na stilske, pravopisne i dodatna obrazloženja uz provođenje Gradskih odluka i zakonske regulative.

  Temeljem analize rezultata anketnog upitnika te rasprave tijekom provedbe projekta utvrđeni su sljedeći osnovni ciljevi Programa:

  1. Pružiti potporu mladima u jačanju njihovih osobnih i profesionalnih kompetencija.

  2. Jačati prilike za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih te stvaranje novih kompetencija

  mladih kroz volontiranje.

  3. Aktivno poticati sudjelovanje i uključenje mladih u javni život u Gradu Zaboku.

  4. Razvijati kvalitetnu socijalnu politiku prema mladima.

   

  Potrebno je naglasiti da je Lokalni programa za mlade Grada Zaboka strateški dokument koji je provedbeno obvezujući za Grad Zabok, gradske ustanove i institucije koje će program provoditi u suradnji s udrugama mladih i za mlade te ostalim partnerima s lokalne civilne scene. Svi spomenuti dionici će zajedničkom suradnjom na provedbi programa sudjelovati u izgradnji otvorenijeg i poticajnije lokalnog okruženja za mlade kroz niz mjera i aktivnosti.

  Program definira mjere i njihove nositelje, a nositelji su odgovorni za izradu plana provedbe. Akcijskim planom provedbe će se utvrditi detalji: točno vrijeme, mjesto, potrebna sredstva i sl. Praćenje provedbe Programa provodi će Savjet mladih Grada Zaboka te o tome sastavljati godišnja izvješća o provedbi i dostavljati Gradskom vijeću na razmatranje.


  Savjet mladih Grada Zaboka na 9. sjednici 26. 10. 2016. razmotrio je i u cijelosti podržao konačni prijedlog Lokalnog programa za mlade grada Zaboka za razdoblje od 2016. do 2020. godine.


  NA 31. SJEDNICI  ODRŽANOJ 28. 10. 2016. GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA RAZMOTRILO JE KONAČNI PRIJEDLOG  PROGRAMA, te donijelo slijedeću Odluku
  VAŽNI ZAKONI I PROPISI

   

  • Ispiši:
  Vrh