Plavinka d.o.o.

PLAVINKA D.O.O. za obavljanje komunalne djelatnosti

49210 ZABOK, M. Gupca 53

 

TVRTKA/NAZIV-Plavinka d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

POSLOVNA ADRESA: Trg D. Domjanića 1

MATIČNI BROJ- 02016532

OIB-17339560893

ŽIRO RAČUN-2340009-1110205383

TELEFON/FAX-049/222-584

e-mail: plavinka@plavinka.hr

DIREKTOR-Sonja Horvat

VODITELJ POSLOVA ODRŽAVANJA

- Nenad Kušan, mob-099/700-7590

VODITELJ POSLOVA HORTIKULTURNOG ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA

-Sanja Knezić, mob-099/7007594

VODITELJ POSLOVA DENDROLOGIJE I HORTIKULTURE

-Hrvoje Kosir, mob-099/700-7592

PREDMET POSLOVANJA
- održavanje čistoće javnih površina
- održavanje i uređenje javnih površina (ulica, trgova parkirališta, parkova, igrališta, zelenila)
- održavanje nerazvrstanih cesta

- usluge na javnim parkiralištima i naplata parkiranja

- održavanje groblja, obavljanje pogrebnih poslova i usluge pokapanja

- tržnice na malo

- iznajmljivanje kioska, štandova, pultova i sl.

- čišćenje svih vrsta objekata

- upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru

- djelatnost sajmova i zabavnih parkova

ČLANOVI DRUŠTVA/OSNIVAČI-Grad Zabok, Zivtov trg 10, jedini osnivač d.o.o.

  • Ispiši: