Obraćanje gradonačelnika

Drago mi je što Vas mogu pozdraviti na  našim internet stranicama Grada Zaboka.

Siguran sam da Vam je ona važan, koristan i zanimljiv izvor informacija o Zaboku, prije svega građanima Zaboka, ali i gostima, poduzetnicima i investitorima, te svima koji žele upoznati Zabok.

Zahvaljujući poduzetnim i kreativnim pojedincima, tvrtkama i obrtnicima s vizijom, ali i marljivim građanima koji nisu štedjeli truda i vremena, Zabok je danas poželjan grad kako za investitore tako i za mlade ljude koji žele zasnovati svoju obitelj.

Zabok je u relativno kratkom vremenu postao ne samo prometno i gospodarsko, već i trgovačko, obrazovno, zdravstveno i bankarsko središte. Činjenica je da zbog svog prometnog položaja Zabok ima bitne razvojne prednosti, što mu omogućava da se razvija u moderan gospodarski grad – poslovni centar koji zbog blizine tržišta Zagreba i povezanosti s Europom može biti pokretač cjelokupnog razvoja regije.

Svjesni smo da je na nama odgovornost pružiti našim građanima kvalitetne uvjete života u lokalnoj sredini i da upravo lokalna, najniža razina vlasti može najbolje i najučinkovitije odgovoriti na potrebe zajednice. Uspješno upravljanje gradom podrazumijeva ostvarivanje jednakih uvjeta za sve građane.

Povjerenje gradimo na kontinuiranom demokratskom dijalog s građanima, mjesnim odborima, gradskim vijećnicima, mladima, udrugama, društvima i klubovima, poslovnim subjektima i gostima.

Pitanja vezana uz građansku participaciju u radu lokalnih i regionalnih vlasti, etičnost, borba protiv korupcije, ravnopravnost spolova, socijalna prava i sva ostala aktualnim pitanjima vezana uz načela lokalne demokracije stalno su prisutna u našem radu.

Težnja svih Zabočanki i Zabočana, a ne samo Gradske uprave je da otvaranjem novih tvrtki i djelatnosti, izgradnjom objekata različite namjene, razvojem komunalne i društvene infrastrukture, zapošljavanjem obrazovanih mladih stručnjaka u istima, novim urbanim sadržajima, te kontinuiranim unapređenje kvalitete života i rada učinimo Zabok poželjnim i sigurnim gradom za sve naraštaje.

Transparentnim i pravovremenim objavama na našoj Internet stranici na usluzi smo građanima i svim drugim subjektima.

Jedino se otvorenim pristupom informacijama možemo boriti protiv svih vrsta zloupotreba i predrasuda.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK

 Ivan Hanžek, oec.

ŽIVOTOPIS

Ivan Hanžek, oec. (SDP)
Gradonačelnik Grada Zaboka od 2001. godine (peti mandat za redom)
Rođen 19.02.1948. u Zagrebu.
Osnovnu školu i gimnaziju završio u Zaboku. Višu stručnu spremu stekao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
Radio u:
- Savezu omladine općine Zabok od 1968. do 1971.
- Elektri Zabok od 1975. do 1981.
- OSUP Zabok od 1981. do 1987.
- SKH-SDPH od 1987. do 1993.
- «Kastel»-Zabok od 1993. do 2000.
- «Hrvatska lutrija» Zagreb od 2000. do 2001.
 
Saborski zastupnik od 11. siječnja 2008.
Klub zastupnika: Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
11. siječnja 2008.

Kraj obnašanja zastupničkog mandata:
22. prosinca 2011.

 

Dužnosti u Saboru:
- član ODBORA ZA RATNE VETERANE
- član ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I VEZE
- član ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU
- član MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA


Bio vijećnik SO Zabok u mandatima: 1967.-1971. i 1990.-1993.
Izabran za člana Gradskog vijeća Grada Zaboka: 1993.-1997., 1997.-2001. 
                                                      2009.-2013.,  2013.-2017. (mirovanje mandata), 2017.-2021. (mirovanje mandata), 2021. - 2025. (mirovanje mandata)
U mandatu 1993.-1997. bio zamjenik gradonačelnika.
Član Predsjedništva SDP-a Hrvatske od 1990. do 1993. godine.
Član Izvršnog odbora SDP-a Krapinsko-zagorske županije.
Član Predsjedništva Udruge gradova RH
Član Parlamentarne skupštine Vijeća Europe za lokalnu samoupravu 
Član Nacionalnog vijeća za vode RH
Član Skupštine Krapinsko-zagorskog aerodroma
Član Skupštine Komunalnog-Zabok d.o.o
Član Skupštine Zagorskog vodovoda d.o.o


Član Izaslanstva u Domu regionalnih vlasti Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe od 18.rujna 2012
  • Ispiši: