POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE (NAKON 1. 1. 2018.)

2020. GODINA

- PREDMET NABAVE: ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

   

  Obavještavaju se zainteresirani gospodarski subjekti da Naručitelj Grad Zabok priprema postupak javne nabave male vrijednosti u cilju sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova za predmet nabave: ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

  Sukladno članku 198. ZJN 2016, a u svrhu pripreme predmetne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, javni naručitelj Grad Zabok je dana 9.3.2020. u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavio dokumentaciju za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za navedeni predmet nabave.

              Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje zaključno do 16.3.2020.

              Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH dostaviti Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

  Nakon provedenog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju te ga objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

   

  - PREDMET NABAVE: Pružanje energetske usluge primjenom mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete grada Zaboka

   Obavještavaju se zainteresirani gospodarski subjekti da Naručitelj Grad Zabok priprema postupak javne nabave male vrijednosti u cilju sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova za predmet nabave: pružanje energetske usluge primjenom mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete grada Zaboka

   Sukladno članku 198. ZJN 2016, a u svrhu pripreme predmetne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, javni naručitelj Grad Zabok je dana 25.5.2020. u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavio dokumentaciju za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za navedeni predmet nabave.

               Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje zaključno do 1.6.2020.

               Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH dostaviti Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

   Nakon provedenog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju te ga objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

   - PREDEMT NABAVE: Nabava građevinskih radova rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene postojeće poslovno-proizvodne zgrade u centar urbane kulture - kreativni centar, društveno – kulturni centar re-GENERATOR

   Naručitelj GRAD ZABOK
   Oznaka/broj KLASA: 361-02/20-01/005 - 1
   Naziv Nabava građevinskih radova rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene postojeće poslovno-proizvodne zgrade u centar urbane kulture - kreativni centar, društveno – kulturni centar re-GENERATOR
   Vrsta dokumenta* Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)
   Vrsta ugovora Izvođenje radova
   CPV 45000000-7 Građevinski radovi
   Vrsta postupka Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
   Datum završetka 2.9.2020.
   Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi

   Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici:

   https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4208664

   - PREDMET NABAVE: Izgradnja BRZO - Biciklističke rute Zabok-Oroslavje - dionica ZABOK, sa nabavom signalizacije i opreme

     Obavještavaju se zainteresirani gospodarski subjekti da Naručitelj Grad Zabok priprema postupak javne nabave male vrijednosti u cilju sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova za predmet nabave: Izgradnja BRZO - Biciklističke rute Zabok-Oroslavje - dionica ZABOK, sa nabavom signalizacije i opreme.

    Sukladno članku 198. ZJN 2016, a u svrhu pripreme predmetne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, javni naručitelj Grad Zabok je dana 9.3.2020. u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavio dokumentaciju za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za navedeni predmet nabave.

                Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje zaključno do 27.10.2020.

                Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH dostaviti Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

    Nakon provedenog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju te ga objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

    2019. godina

    - PREDMET NABAVE: UREĐENJE PARKA KOD TRGA D. DOMJANIĆA

     Obavještavaju se zainteresirani gospodarski subjekti da Naručitelj Grad Zabok priprema postupak javne nabave male vrijednosti u cilju sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova za predmet nabave: UREĐENJE PARKA KOD TRGA D. DOMJANIĆA

    Sukladno članku 198. ZJN 2016, a u svrhu pripreme predmetne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, javni naručitelj Grad Zabok je dana 19.6.2019. u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavio dokumentaciju za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za navedeni predmet nabave.

                Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje zaključno do 26.6.2019.

                Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH dostaviti Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

    Nakon provedenog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju te ga objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

    2018. godina

    - PREDMET NABAVE: GRAĐENJE GRAĐEVINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE PROMETNOG SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA – IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE „JADEKI – GRDENCI“

               Obavještavaju se zainteresirani gospodarski subjekti da Naručitelj Grad Zabok priprema postupak javne nabave male vrijednosti u cilju sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova za predmet nabave: građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava cestovnog prometa – izgradnja nerazvrstane ceste „Jadeki – Grdenci“.

    Sukladno članku 198. ZJN 2016, a u svrhu pripreme predmetne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, javni naručitelj Grad Zabok je dana 30.3.2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavio dokumentaciju za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za navedeni predmet nabave.

                Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje zaključno do 5.4.2018.

                Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH dostaviti Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

                Nakon provedenog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju te ga objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

     

    - PREDMET NABAVE: REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA U ZABOKU (REKONSTRUKCIJA CJEVOVODA I SANITARNIH PROSTORA)

    Obavještavaju se zainteresirani gospodarski subjekti da Naručitelj Grad Zabok priprema postupak javne nabave male vrijednosti u cilju sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova za predmet nabave: rekonstrukcija Dječjeg vrtića Zipkica u Zaboku (rekonstrukcija cjevovoda i sanitarnih prostora).

    Sukladno članku 198. ZJN 2016, a u svrhu pripreme predmetne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, javni naručitelj Grad Zabok je dana 22.8.2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavio dokumentaciju za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za navedeni predmet nabave.

                Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje zaključno do 28.8.2018.

                Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH dostaviti Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

                Nakon provedenog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju te ga objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

     

     - PREDMET NABAVE: IZVANREDNO ODRŽAVANJE STROSSMAYEROVE ULICE

    Obavještavaju se zainteresirani gospodarski subjekti da Naručitelj Grad Zabok priprema postupak javne nabave male vrijednosti u cilju sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova za predmet nabave: izvanredno održavanje Strossmayerove ulice.

    Sukladno članku 198. ZJN 2016, a u svrhu pripreme predmetne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, javni naručitelj Grad Zabok je dana 11.10.2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavio dokumentaciju za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za navedeni predmet nabave.

                Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje zaključno do 16.10.2018.

                Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH dostaviti Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

    Nakon provedenog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju te ga objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

    • Ispiši: