Prodaja zemljišta i nekretnina

 • Podijeli:
 • Ispiši:

Kupoprodaja etažnih dijelova stambene zgrade u Zaboku, J.J. Strossmayera 20

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14) Grad Zabok objavljuje

 

Javni natječaj - poziv za prikupljanje ponuda

 

 1. Grad Zabok prodaje etažne dijelove nekretnine oznake kčbr. 133/37 (koja u katastru nekretnina odgovara kčbr. 6297 k.o. Zabok), upisane u z.-k.ul.br. 3123 k.o. Zabok u sljedećim vlasničkim omjerima:
 • Tavanski prostor br. T-1 na tavanu, površine 19,41 m² u 1/1 dijela te    

 • Stambeni prostor S-2 na I katu površine 75,54 m² u 4/5 dijela.

  Predmetni etažni dijelovi nekretnine u naravi nalaze se u stambenoj zgradi na adresi Zabok, Ulica J.J. Strossmayera 20.

  Predmet prodaje su oba etažna dijela kao cjelina, u navedenim suvlasničkim dijelovima.

              II. Početna kupoprodajna cijena za etažne dijelove nekretnine kako je opisano u točki I. iznosi 293.734,61 kuna.Ponude za kupnju sa svom traženom dokumentacijommoraju biti dostavljene u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva u Zagorskom listu.

            III. Svi ostali uvjeti kupoprodaje određeni su natječajnom dokumentacijom koja se može podići u roku za dostavu ponuda, svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati u Uredu Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 7/II kat.

   

   

  GRAD ZABOK

Poveznica na lokaciju na google kartama https://goo.gl/maps/Lsi4PN7ix1L2

Natječajna etažni dijelovi
22. svibnja 2018. 62,5 KB

Kupoprodaja nekretnine oznake kčbr. 4652/1 (6461/1) k.o. Zabok

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.) Grad Zabok objavljuje

 

Javni natječaj - poziv za prikupljanje ponuda

 

 1. Grad Zabok prodaje nekretninu oznake kčbr. 4652/1 (koja odgovara kčbr. 6461/1 k.o. Zabok), livada Kaštel, površine 2744m², upisana u z.k.ul.br. 4623 k.o. Zabok.

              II. Početna kupoprodajna cijena iznosi78.752,80 kuna.Ponude za kupnju sa svom traženom dokumentacijommoraju biti dostavljene u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva u Zagorskom listu.

             III. Svi ostali uvjeti kupoprodaje određeni su natječajnom dokumentacijom koja se može podići u roku za dostavu ponuda, svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati u Uredu Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 7/II kat.

   

   

  GRAD ZABOK

Natječajna 4652-1
22. svibnja 2018. 62 KB
Izvod iz katastarskog plana 6461-1
22. svibnja 2018. 326,03 KB
Vrh

Total query time: 0 sec and 0 ms