Proračun

  • Ispiši:

2022. GODINA

2021. GODINA

Program socijalne skrbi za 2021. godinu
14. prosinca 2020. 59,5 KB
Bilješke uz GFI 2021.
17. veljače 2022. 289 KB

2020. GODINA

Bilješke uz GFI 2020
15. veljače 2021. 278,5 KB

2019. GODINA

Bilješke uz GFI 2019
14. veljače 2020. 214,5 KB

2018. GODINA

Bilješke uz GFI za 2018. godinu
15. veljače 2019. 158 KB

2017. GODINA

Bilješke uz GFI za 2017. godinu
07. veljače 2018. 107 KB
Tablice uz obvezne Bilješke za 2017.
07. veljače 2018. 55 KB

2016. GODINA

Bilješke uz GFI za 2016. godinu
14. veljače 2017. 180,02 KB
Tablice uz obvezne Biljeske za 2016.
14. veljače 2017. 163,62 KB

2015. GODINA

Biljeske uz GFI za 2015. godinu
16. siječnja 2017. 123,65 KB
Tablice uz obvezne Bilješke za 2015. godinu
17. siječnja 2017. 162,83 KB

2014. GODINA

Bilješke uz GFI za 2014. godinu
17. siječnja 2017. 181,63 KB
Tablice uz obvezne Biljeske za 2014. godinu
17. siječnja 2017. 162,2 KB

2013. GODINA

Bilješke uz GFI za 2013. godinu
17. siječnja 2017. 178,82 KB
Tablice uz obvezne Bilješke za 2013. godinu
17. siječnja 2017. 162,03 KB

2012. GODINA

Bilješke uz GFI za 2012. godinu
17. siječnja 2017. 171,02 KB
Tablice uz obvezne Biljeske za 2012. godinu
17. siječnja 2017. 162,48 KB